Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Some morphological patterns in Norwegian"

Line 21: Line 21:
 
10
 
10
 
<Phrase>634130</Phrase>
 
<Phrase>634130</Phrase>
11<Phrase>634131</Phrase>
+
11
12<Phrase>634132</Phrase>
+
<Phrase>634131</Phrase>
13<Phrase>634133</Phrase>
+
12
14<Phrase>634134</Phrase>
+
<Phrase>634132</Phrase>
15<Phrase>634135</Phrase>
+
13
16<Phrase>634136</Phrase>
+
<Phrase>634133</Phrase>
17<Phrase>634137</Phrase>
+
14
18<Phrase>634138</Phrase>
+
<Phrase>634134</Phrase>
19<Phrase>634139</Phrase>
+
15
20<Phrase>634140</Phrase>
+
<Phrase>634135</Phrase>
21<Phrase>634141</Phrase>
+
16
22<Phrase>634142</Phrase>
+
<Phrase>634136</Phrase>
23<Phrase>634143</Phrase>
+
17
24<Phrase>634144</Phrase>
+
<Phrase>634137</Phrase>
25<Phrase>634145</Phrase>
+
18
26<Phrase>634146</Phrase>
+
<Phrase>634138</Phrase>
27<Phrase>634147</Phrase>
+
19
28<Phrase>634148</Phrase>
+
<Phrase>634139</Phrase>
29<Phrase>634149</Phrase>
+
20
30<Phrase>634150</Phrase>
+
<Phrase>634140</Phrase>
31<Phrase>634151</Phrase>
+
21
32<Phrase>634152</Phrase>
+
<Phrase>634141</Phrase>
33<Phrase>634153</Phrase>
+
22
34<Phrase>634154</Phrase>
+
<Phrase>634142</Phrase>
35<Phrase>634155</Phrase>
+
23
36<Phrase>634156</Phrase>
+
<Phrase>634143</Phrase>
37<Phrase>634157</Phrase>
+
24
38<Phrase>634158</Phrase>
+
<Phrase>634144</Phrase>
39<Phrase>634159</Phrase>
+
25
40<Phrase>634160</Phrase>
+
<Phrase>634145</Phrase>
41<Phrase>634161</Phrase>
+
26
42<Phrase>634162</Phrase>
+
<Phrase>634146</Phrase>
43<Phrase>634163</Phrase>
+
27
44<Phrase>634164</Phrase>
+
<Phrase>634147</Phrase>
45<Phrase>634165</Phrase>
+
28
46<Phrase>634166</Phrase>
+
<Phrase>634148</Phrase>
47<Phrase>634167</Phrase>
+
29
48<Phrase>634168</Phrase>
+
<Phrase>634149</Phrase>
49<Phrase>634169</Phrase>
+
30
50<Phrase>634170</Phrase>
+
<Phrase>634150</Phrase>
51<Phrase>634171</Phrase>
+
31
52<Phrase>634172</Phrase>
+
<Phrase>634151</Phrase>
53<Phrase>634173</Phrase>
+
32
54<Phrase>634174</Phrase>
+
<Phrase>634152</Phrase>
55<Phrase>634175</Phrase>
+
33
56<Phrase>634176</Phrase>
+
<Phrase>634153</Phrase>
57<Phrase>634177</Phrase>
+
34
58<Phrase>634178</Phrase>
+
<Phrase>634154</Phrase>
59<Phrase>634179</Phrase>
+
35
60<Phrase>634180</Phrase>
+
<Phrase>634155</Phrase>
 +
36
 +
<Phrase>634156</Phrase>
 +
37
 +
<Phrase>634157</Phrase>
 +
38
 +
<Phrase>634158</Phrase>
 +
39
 +
<Phrase>634159</Phrase>
 +
40
 +
<Phrase>634160</Phrase>
 +
41
 +
<Phrase>634161</Phrase>
 +
42
 +
<Phrase>634162</Phrase>
 +
43
 +
<Phrase>634163</Phrase>
 +
44
 +
<Phrase>634164</Phrase>
 +
45
 +
<Phrase>634165</Phrase>
 +
46
 +
<Phrase>634166</Phrase>
 +
47
 +
<Phrase>634167</Phrase>
 +
48
 +
<Phrase>634168</Phrase>
 +
49
 +
<Phrase>634169</Phrase>
 +
50
 +
<Phrase>634170</Phrase>
 +
51
 +
<Phrase>634171</Phrase>
 +
52
 +
<Phrase>634172</Phrase>
 +
53
 +
<Phrase>634173</Phrase>
 +
54
 +
<Phrase>634174</Phrase>
 +
55
 +
<Phrase>634175</Phrase>
 +
56
 +
<Phrase>634176</Phrase>
 +
57
 +
<Phrase>634177</Phrase>
 +
58
 +
<Phrase>634178</Phrase>
 +
59
 +
<Phrase>634179</Phrase>
 +
60
 +
<Phrase>634180</Phrase>

Revision as of 10:21, 28 February 2020

The following are illustrations of morphological patterns and their annotation.

1

alle ble spist
alle
alle
QUANT>N
N
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V

2

det ble spist en gul
det
det
EXPLET
PN
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
en
en
SGMASCINDEF
DET
gul
gul
ADJ>NSGST
N

3

det ble spist mange gule av de svarte
det
det
EXPLET
PN
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
mange
mange
INDEFPL
QUANT
gule
gule
 ADJ>NPLST
N
av
av
AGT
PREP
de
de
PLDEF
DEM
svarte
svarte
 ADJ>NW
N

4

5

6

hun løper godt
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
godt
godt
 ADJ>ADV
ADV

7

hun sang bedre
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sang
sang
PRET
V
bedre
bedre
ADJ>ADVCMPR
ADV

8

hun sang gnistrende godt
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sang
sang
PRET
V
gnistrende
gnistrende
 ADJ>ADVDEG
ADV
godt
godt
 ADJ>ADV
ADV

9

hun hopper best
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
hopper
hopper
 PRES
V
best
best
ADJ>ADVSUP
ADV

10

han løp hit på to timer
han
han
3PSGMASCNOM
PN
løp
løp
PRET
V
hit
hit
DIRTEL
ADVdir
PATHTEL
PREPtemp
to
to
 
CARD
timer
timer
 INDEFMASCPL
N

11

12

Ola snakker om brannen
ola
ola
 
Np
snakker
snakker
 PRES
V
om
om
SELCT
PREP
brannen
brannen
 DEFMASCSG
N

13

jeg bodde i Tromsø
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
bodde
bodde
 PRET
V
i
i
LOC
 
tromsø
tromsø
 
Np

14

brannen varte i tre timer
brannen
brannen
 DEFMASCSG
N
varte
varte
PRET
V
i
i
 
PREPtemp
tre
tre
 
CARD
timer
timer
 INDEFMASCPL
N

15

16

litt av konjakken fløt bort
litt
litt
INDEFQUANT>NSG
N
av
av
 
PREP
konjakken
konjakken
 DEFMASCSG
N
fløt
fløt
PRET
V
bort
bort
DIRTEL
ADVdir

17

en sverm med katter sprang forbi
en
en
SGMASCINDEF
DET
sverm
sverm
MASC
N
med
med
 
PREP
katter
katter
 INDEFMASCPL
N
sprang
sprang
PRET
V
forbi
forbi
DIRTEL
ADVdir

18

Oslo ser ut til å tørke ut
oslo
oslo
 
Np
ser
ser
 PRES
V
ut
ut
 
ADV
til
til
SELCT
PREP
å
å
INF
PRTinf
tørke
tørke
INF
V
ut
ut
 
ADV

19

jeg har mer enn tre kilo mer vin enn Ola
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
har
har
 PRES
V
mer
mer
CMPR
 
enn
enn
CMPR
 
tre
tre
 
CARD
kilo
kilo
INDEFNEUTPL
N
mer
mer
CMPRMASS
QUANT
vin
vin
 
N
enn
enn
CMPR
 
ola
ola
 
Np

20

jeg har like mye som Ola
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
har
har
 PRES
V
like
like
DEG
ADV
mye
mye
INDEFSG
QUANT
som
som
 
PREP
ola
ola
 
Np

21

hvor sitter han?
hvor
hvor
INTRLOC
ADVplc
sitter
sitter
 PRES
V
han
han
3PSGMASCNOM
PN
?
?
 
PUN

22

jeg vet hvem som kommer
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
vet
vet
PRES
V
hvem som
hvem som
 
 
kommer
kommer
 PRES
V

23

gå!
IMP
V
!
!
 
PUN

24

hvem kom?
hvem
hvem
SGCOMMINTR
Wh
kom
kom
PRET
V
?
?
 
PUN

25

han skammet seg.
han
han
3PSGMASCNOM
PN
skammet
skammet
 PRET
V
seg
seg
3PREFLACC
PNrefl
.
.
 
PUN

26

vårt hus skinner.
vårt
vårt
SGNEUTDEF
PNposs
hus
hus
 
N
skinner
skinner
 PRES
V
.
.
 
PUN

27

huset vårt skinner.
huset
huset
 DEFNEUTSG
N
vårt
vårt
SGNEUTDEF
PNposs
skinner
skinner
 PRES
V
.
.
 
PUN

28

nummer fem vant.
nummer
nummer
TTL
PRT
fem
fem
 
CARD
vant
vant
PRET
V
.
.
 
PUN

29

30

31

begge løsninger er feil
begge
begge
 
 
løsninger
løsninger
 INDEFMASCPL
N
er
er
PRES
V
feil
feil
 
ADJ

32

33

stien går til parken
stien
stien
 DEFMASCSG
N
går
r
 PRES
V
til
til
DIRENDPNT
 
parken
parken
 DEFMASCSG
N

34

stien går dit
stien
stien
 DEFMASCSG
N
går
r
 PRES
V
dit
dit
DIRTEL
ADVdir

35

hun løper bort til parken
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
bort
bort
DIRTEL
ADVdir
til
til
DIRENDPNT
PREPdir
parken
parken
 DEFMASCSG
N

36

hun sitter her
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sitter
sitter
PRES
V
her
her
LOC
ADV

37

hun løper bortover
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
bortover
bortover
DIRATEL
ADVdir

38

Knut og Oskar har forsvunnet.
knut
knut
 
 
og
og
 
CONJ
oskar
oskar
 
 
har
har
 PRES
V
forsvunnet
forsvunnet
PRFPTCP
V
.
.
 
PUN

39

Knut eller Oskar skal forsvinne.
knut
knut
 
 
eller
eller
 
CONJ
oskar
oskar
 
 
skal
skal
PRES
V
forsvinne
forsvinne
INF
V
.
.
 
PUN

40

den store stammen faller
den
den
SGCOMMDEF
DEM
store
store
 W
ADJ
stammen
stammen
 DEFMASCSG
N
faller
faller
 PRES
V

41

det trette lammet stupte
det
det
SGNEUTDEF
DEM
trette
trette
 W
ADJ
lammet
lammet
 DEFNEUTSG
N
stupte
stupte
PRET
V

42

store stammer falt
store
store
 PLST
ADJ
stammer
stammer
 INDEFMASCPL
N
falt
falt
PRET
V

43

de største stammene har falt
de
de
PLDEF
DEM
største
største
SUPW
ADJ
stammene
stammene
 DEFMASCPL
N
har
har
 PRES
V
falt
falt
PRFPTCP
V

44

lammene prøvde å gå
lammene
lammene
 DEFNEUTPL
N
prøvde
prøvde
PRET
V
å
å
INF
PRTinf
INF
V

45

den løpende hunden gjødde
den
den
SGCOMMDEF
DEM
løpende
løpende
 V>ADJ
ADJ
hunden
hunden
 DEFMASCSG
N
gjødde
gjødde
 PRET
V

46

den omtalte hunden har gjødd
den
den
SGCOMMDEF
DEM
omtalte
omtalte
WPASSV>ADJ
V
hunden
hunden
 DEFMASCSG
N
har
har
 PRES
V
gjødd
gjødd
 PRFPTCP
V

47

jenta lyktes
jenta
jenta
DEFFEMMASCSG
N
lyktes
lyktes
PRET
V

48

det høyeste fjellet sees
det
det
SGNEUTDEF
DEM
høyeste
høyeste
 SUPW
ADJ
fjellet
fjellet
 DEFNEUTSG
N
sees
sees
 PASSPRES
V

49

guttene hoppet
guttene
guttene
 DEFMASCPL
N
hoppet
hoppet
 PRET
V

50

fjellene fryktes
fjellene
fjellene
 DEFNEUTPL
N
fryktes
fryktes
 PASSPRES
V

51

fjella har stått
fjellene
fjellene
 DEFNEUTPL
N
har
har
 PRES
V
stått
stått
 PRFPTCP
V

52

suppen forsøkes spist
suppen
suppen
 DEFMASCSG
N
forsøkes
forsøkes
 PASSPRES
V
spist
spist
PASSPTCP
V

53

gjedda har svømt
gjedda
gjedda
DEFFEMMASCSG
N
har
har
 PRES
V
svømt
svømt
PRFPTCP
V

54

gjeddene svømte
gjeddene
gjeddene
 DEFMASCPL
N
svømte
svømte
PRET
V

55

finere monumenter svevde
finere
finere
 CMPR
ADJ
monumenter
monumenter
 INDEFNEUTPL
N
svevde
svevde
PRET
V

56

et stort tre falt
et
et
SGNEUTINDEF
DET
stort
stort
 SGSTNEUT
ADJ
tre
tre
 
N
falt
falt
PRET
V

57

klamme kluter stinker
klamme
klamme
 PLST
ADJ
kluter
kluter
 INDEFMASCPL
N
stinker
stinker
 PRES
V

58

strammere knuter holder lengst
strammere
strammere
 CMPR
ADJ
knuter
knuter
 INDEFMASCPL
N
holder
holder
 PRES
V
lengst
lengst
ADJ>ADVSUP
ADV

59

de strammeste knutene brast
de
de
PLDEF
DEM
strammeste
strammeste
 SUPW
ADJ
knutene
knutene
 DEFMASCPL
N
brast
brast
PRET
V

60

et engstelig smil bleknet
et
et
SGNEUTINDEF
DET
engstelig
engstelig
SGSTNEUT
ADJ
smil
smil
 
N
bleknet
bleknet
 PRET
V