Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Some morphological patterns in Norwegian

The following are illustrations of morphological patterns and their annotation. Exported from editor text https://typecraft.org/tc2/ntceditor.html#4421. (The numbering corresponds to the tokens in the editor. Not all tokens have come through to this page, as indicated where a number has no example - such as 4 and 5.)

These phrases are all exported from XML-versions of parses done with NorSource. Valence information in the parses are also visible in the representations in the editor text mentioned above.


1

alle ble spist
alle
alle
QUANT>N
N
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V

2

det ble spist en gul
det
det
EXPLET
PN
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
en
en
SGMASCINDEF
DET
gul
gul
ADJ>NSGST
N

3

det ble spist mange gule av de svarte
det
det
EXPLET
PN
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
mange
mange
INDEFPL
QUANT
gule
gule
 ADJ>NPLST
N
av
av
AGT
PREP
de
de
PLDEF
DEM
svarte
svarte
 ADJ>NW
N

4

5

6

hun løper godt
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
godt
godt
 ADJ>ADV
ADV

7

hun sang bedre
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sang
sang
PRET
V
bedre
bedre
ADJ>ADVCMPR
ADV

8

hun sang gnistrende godt
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sang
sang
PRET
V
gnistrende
gnistrende
 ADJ>ADVDEG
ADV
godt
godt
 ADJ>ADV
ADV

9

hun hopper best
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
hopper
hopper
 PRES
V
best
best
ADJ>ADVSUP
ADV

10

han løp hit på to timer
han
han
3PSGMASCNOM
PN
løp
løp
PRET
V
hit
hit
DIRTEL
ADVdir
PATHTEL
PREPtemp
to
to
 
CARD
timer
timer
 INDEFMASCPL
N

11

12

Ola snakker om brannen
ola
ola
 
Np
snakker
snakker
 PRES
V
om
om
SELCT
PREP
brannen
brannen
 DEFMASCSG
N

13

jeg bodde i Tromsø
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
bodde
bodde
 PRET
V
i
i
LOC
 
tromsø
tromsø
 
Np

14

brannen varte i tre timer
brannen
brannen
 DEFMASCSG
N
varte
varte
PRET
V
i
i
 
PREPtemp
tre
tre
 
CARD
timer
timer
 INDEFMASCPL
N

15

16

litt av konjakken fløt bort
litt
litt
INDEFQUANT>NSG
N
av
av
 
PREP
konjakken
konjakken
 DEFMASCSG
N
fløt
fløt
PRET
V
bort
bort
DIRTEL
ADVdir

17

en sverm med katter sprang forbi
en
en
SGMASCINDEF
DET
sverm
sverm
MASC
N
med
med
 
PREP
katter
katter
 INDEFMASCPL
N
sprang
sprang
PRET
V
forbi
forbi
DIRTEL
ADVdir

18

Oslo ser ut til å tørke ut
oslo
oslo
 
Np
ser
ser
 PRES
V
ut
ut
 
ADV
til
til
SELCT
PREP
å
å
INF
PRTinf
tørke
tørke
INF
V
ut
ut
 
ADV

19

jeg har mer enn tre kilo mer vin enn Ola
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
har
har
 PRES
V
mer
mer
CMPR
 
enn
enn
CMPR
 
tre
tre
 
CARD
kilo
kilo
INDEFNEUTPL
N
mer
mer
CMPRMASS
QUANT
vin
vin
 
N
enn
enn
CMPR
 
ola
ola
 
Np

20

jeg har like mye som Ola
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
har
har
 PRES
V
like
like
DEG
ADV
mye
mye
INDEFSG
QUANT
som
som
 
PREP
ola
ola
 
Np

21

hvor sitter han?
hvor
hvor
INTRLOC
ADVplc
sitter
sitter
 PRES
V
han
han
3PSGMASCNOM
PN
?
?
 
PUN

22

jeg vet hvem som kommer
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
vet
vet
PRES
V
hvem som
hvem som
 
 
kommer
kommer
 PRES
V

23

gå!
IMP
V
!
!
 
PUN

24

hvem kom?
hvem
hvem
SGCOMMINTR
Wh
kom
kom
PRET
V
?
?
 
PUN

25

han skammet seg.
han
han
3PSGMASCNOM
PN
skammet
skammet
 PRET
V
seg
seg
3PREFLACC
PNrefl
.
.
 
PUN

26

vårt hus skinner.
vårt
vårt
SGNEUTDEF
PNposs
hus
hus
 
N
skinner
skinner
 PRES
V
.
.
 
PUN

27

huset vårt skinner.
huset
huset
 DEFNEUTSG
N
vårt
vårt
SGNEUTDEF
PNposs
skinner
skinner
 PRES
V
.
.
 
PUN

28

nummer fem vant.
nummer
nummer
TTL
PRT
fem
fem
 
CARD
vant
vant
PRET
V
.
.
 
PUN

29

30

31

begge løsninger er feil
begge
begge
 
 
løsninger
løsninger
 INDEFMASCPL
N
er
er
PRES
V
feil
feil
 
ADJ

32

33

stien går til parken
stien
stien
 DEFMASCSG
N
går
r
 PRES
V
til
til
DIRENDPNT
 
parken
parken
 DEFMASCSG
N

34

stien går dit
stien
stien
 DEFMASCSG
N
går
r
 PRES
V
dit
dit
DIRTEL
ADVdir

35

hun løper bort til parken
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
bort
bort
DIRTEL
ADVdir
til
til
DIRENDPNT
PREPdir
parken
parken
 DEFMASCSG
N

36

hun sitter her
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sitter
sitter
PRES
V
her
her
LOC
ADV

37

hun løper bortover
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
bortover
bortover
DIRATEL
ADVdir

38

Knut og Oskar har forsvunnet.
knut
knut
 
 
og
og
 
CONJ
oskar
oskar
 
 
har
har
 PRES
V
forsvunnet
forsvunnet
PRFPTCP
V
.
.
 
PUN

39

Knut eller Oskar skal forsvinne.
knut
knut
 
 
eller
eller
 
CONJ
oskar
oskar
 
 
skal
skal
PRES
V
forsvinne
forsvinne
INF
V
.
.
 
PUN

40

den store stammen faller
den
den
SGCOMMDEF
DEM
store
store
 W
ADJ
stammen
stammen
 DEFMASCSG
N
faller
faller
 PRES
V

41

det trette lammet stupte
det
det
SGNEUTDEF
DEM
trette
trette
 W
ADJ
lammet
lammet
 DEFNEUTSG
N
stupte
stupte
PRET
V

42

store stammer falt
store
store
 PLST
ADJ
stammer
stammer
 INDEFMASCPL
N
falt
falt
PRET
V

43

de største stammene har falt
de
de
PLDEF
DEM
største
største
SUPW
ADJ
stammene
stammene
 DEFMASCPL
N
har
har
 PRES
V
falt
falt
PRFPTCP
V

44

lammene prøvde å gå
lammene
lammene
 DEFNEUTPL
N
prøvde
prøvde
PRET
V
å
å
INF
PRTinf
INF
V

45

den løpende hunden gjødde
den
den
SGCOMMDEF
DEM
løpende
løpende
 V>ADJ
ADJ
hunden
hunden
 DEFMASCSG
N
gjødde
gjødde
 PRET
V

46

den omtalte hunden har gjødd
den
den
SGCOMMDEF
DEM
omtalte
omtalte
WPASSV>ADJ
V
hunden
hunden
 DEFMASCSG
N
har
har
 PRES
V
gjødd
gjødd
 PRFPTCP
V

47

jenta lyktes
jenta
jenta
DEFFEMMASCSG
N
lyktes
lyktes
PRET
V

48

det høyeste fjellet sees
det
det
SGNEUTDEF
DEM
høyeste
høyeste
 SUPW
ADJ
fjellet
fjellet
 DEFNEUTSG
N
sees
sees
 PASSPRES
V

49

guttene hoppet
guttene
guttene
 DEFMASCPL
N
hoppet
hoppet
 PRET
V

50

fjellene fryktes
fjellene
fjellene
 DEFNEUTPL
N
fryktes
fryktes
 PASSPRES
V

51

fjella har stått
fjellene
fjellene
 DEFNEUTPL
N
har
har
 PRES
V
stått
stått
 PRFPTCP
V

52

suppen forsøkes spist
suppen
suppen
 DEFMASCSG
N
forsøkes
forsøkes
 PASSPRES
V
spist
spist
PASSPTCP
V

53

gjedda har svømt
gjedda
gjedda
DEFFEMMASCSG
N
har
har
 PRES
V
svømt
svømt
PRFPTCP
V

54

gjeddene svømte
gjeddene
gjeddene
 DEFMASCPL
N
svømte
svømte
PRET
V

55

finere monumenter svevde
finere
finere
 CMPR
ADJ
monumenter
monumenter
 INDEFNEUTPL
N
svevde
svevde
PRET
V

56

et stort tre falt
et
et
SGNEUTINDEF
DET
stort
stort
 SGSTNEUT
ADJ
tre
tre
 
N
falt
falt
PRET
V

57

klamme kluter stinker
klamme
klamme
 PLST
ADJ
kluter
kluter
 INDEFMASCPL
N
stinker
stinker
 PRES
V

58

strammere knuter holder lengst
strammere
strammere
 CMPR
ADJ
knuter
knuter
 INDEFMASCPL
N
holder
holder
 PRES
V
lengst
lengst
ADJ>ADVSUP
ADV

59

de strammeste knutene brast
de
de
PLDEF
DEM
strammeste
strammeste
 SUPW
ADJ
knutene
knutene
 DEFMASCPL
N
brast
brast
PRET
V

60

et engstelig smil bleknet
et
et
SGNEUTINDEF
DET
engstelig
engstelig
SGSTNEUT
ADJ
smil
smil
 
N
bleknet
bleknet
 PRET
V