Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Some morphological patterns in Norwegian"

Line 3: Line 3:
 
1<Phrase>634121</Phrase>
 
1<Phrase>634121</Phrase>
 
2<Phrase>634122</Phrase>
 
2<Phrase>634122</Phrase>
<Phrase>634123</Phrase>
+
3<Phrase>634123</Phrase>
<Phrase>634124</Phrase>
+
4<Phrase>634124</Phrase>
<Phrase>634125</Phrase>
+
5<Phrase>634125</Phrase>
<Phrase>634126</Phrase>
+
6<Phrase>634126</Phrase>
<Phrase>634127</Phrase>
+
7<Phrase>634127</Phrase>
<Phrase>634128</Phrase>
+
8<Phrase>634128</Phrase>
<Phrase>634129</Phrase>
+
9<Phrase>634129</Phrase>
<Phrase>634130</Phrase>
+
10<Phrase>634130</Phrase>
<Phrase>634131</Phrase>
+
11<Phrase>634131</Phrase>
<Phrase>634132</Phrase>
+
12<Phrase>634132</Phrase>
<Phrase>634133</Phrase>
+
13<Phrase>634133</Phrase>
<Phrase>634134</Phrase>
+
14<Phrase>634134</Phrase>
<Phrase>634135</Phrase>
+
15<Phrase>634135</Phrase>
<Phrase>634136</Phrase>
+
16<Phrase>634136</Phrase>
<Phrase>634137</Phrase>
+
17<Phrase>634137</Phrase>
<Phrase>634138</Phrase>
+
18<Phrase>634138</Phrase>
<Phrase>634139</Phrase>
+
19<Phrase>634139</Phrase>
<Phrase>634140</Phrase>
+
20<Phrase>634140</Phrase>
<Phrase>634141</Phrase>
+
21<Phrase>634141</Phrase>
<Phrase>634142</Phrase>
+
22<Phrase>634142</Phrase>
<Phrase>634143</Phrase>
+
23<Phrase>634143</Phrase>
<Phrase>634144</Phrase>
+
24<Phrase>634144</Phrase>
<Phrase>634145</Phrase>
+
25<Phrase>634145</Phrase>
<Phrase>634146</Phrase>
+
26<Phrase>634146</Phrase>
<Phrase>634147</Phrase>
+
27<Phrase>634147</Phrase>
<Phrase>634148</Phrase>
+
28<Phrase>634148</Phrase>
<Phrase>634149</Phrase>
+
29<Phrase>634149</Phrase>
<Phrase>634150</Phrase>
+
30<Phrase>634150</Phrase>
<Phrase>634151</Phrase>
+
31<Phrase>634151</Phrase>
<Phrase>634152</Phrase>
+
32<Phrase>634152</Phrase>
<Phrase>634153</Phrase>
+
33<Phrase>634153</Phrase>
<Phrase>634154</Phrase>
+
34<Phrase>634154</Phrase>
<Phrase>634155</Phrase>
+
35<Phrase>634155</Phrase>
<Phrase>634156</Phrase>
+
36<Phrase>634156</Phrase>
<Phrase>634157</Phrase>
+
37<Phrase>634157</Phrase>
<Phrase>634158</Phrase>
+
38<Phrase>634158</Phrase>
<Phrase>634159</Phrase>
+
39<Phrase>634159</Phrase>
<Phrase>634160</Phrase>
+
40<Phrase>634160</Phrase>
<Phrase>634161</Phrase>
+
41<Phrase>634161</Phrase>
<Phrase>634162</Phrase>
+
42<Phrase>634162</Phrase>
<Phrase>634163</Phrase>
+
43<Phrase>634163</Phrase>
<Phrase>634164</Phrase>
+
44<Phrase>634164</Phrase>
<Phrase>634165</Phrase>
+
45<Phrase>634165</Phrase>
<Phrase>634166</Phrase>
+
46<Phrase>634166</Phrase>
<Phrase>634167</Phrase>
+
47<Phrase>634167</Phrase>
<Phrase>634168</Phrase>
+
48<Phrase>634168</Phrase>
<Phrase>634169</Phrase>
+
49<Phrase>634169</Phrase>
<Phrase>634170</Phrase>
+
50<Phrase>634170</Phrase>
<Phrase>634171</Phrase>
+
51<Phrase>634171</Phrase>
<Phrase>634172</Phrase>
+
52<Phrase>634172</Phrase>
<Phrase>634173</Phrase>
+
53<Phrase>634173</Phrase>
<Phrase>634174</Phrase>
+
54<Phrase>634174</Phrase>
<Phrase>634175</Phrase>
+
55<Phrase>634175</Phrase>
<Phrase>634176</Phrase>
+
56<Phrase>634176</Phrase>
<Phrase>634177</Phrase>
+
57<Phrase>634177</Phrase>
<Phrase>634178</Phrase>
+
58<Phrase>634178</Phrase>
<Phrase>634179</Phrase>
+
59<Phrase>634179</Phrase>
<Phrase>634180</Phrase>
+
60<Phrase>634180</Phrase>

Revision as of 10:08, 28 February 2020

The following are illustrations of morphological patterns and their annotation.

1
alle ble spist
alle
alle
QUANT>N
N
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
2
det ble spist en gul
det
det
EXPLET
PN
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
en
en
SGMASCINDEF
DET
gul
gul
ADJ>NSGST
N
3
det ble spist mange gule av de svarte
det
det
EXPLET
PN
ble
ble
PRET
V
spist
spist
PASSPTCP
V
mange
mange
INDEFPL
QUANT
gule
gule
 ADJ>NPLST
N
av
av
AGT
PREP
de
de
PLDEF
DEM
svarte
svarte
 ADJ>NW
N

4 5

6
hun løper godt
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
godt
godt
 ADJ>ADV
ADV
7
hun sang bedre
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sang
sang
PRET
V
bedre
bedre
ADJ>ADVCMPR
ADV
8
hun sang gnistrende godt
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sang
sang
PRET
V
gnistrende
gnistrende
 ADJ>ADVDEG
ADV
godt
godt
 ADJ>ADV
ADV
9
hun hopper best
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
hopper
hopper
 PRES
V
best
best
ADJ>ADVSUP
ADV
10
han løp hit på to timer
han
han
3PSGMASCNOM
PN
løp
løp
PRET
V
hit
hit
DIRTEL
ADVdir
PATHTEL
PREPtemp
to
to
 
CARD
timer
timer
 INDEFMASCPL
N

11

12
Ola snakker om brannen
ola
ola
 
Np
snakker
snakker
 PRES
V
om
om
SELCT
PREP
brannen
brannen
 DEFMASCSG
N
13
jeg bodde i Tromsø
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
bodde
bodde
 PRET
V
i
i
LOC
 
tromsø
tromsø
 
Np
14
brannen varte i tre timer
brannen
brannen
 DEFMASCSG
N
varte
varte
PRET
V
i
i
 
PREPtemp
tre
tre
 
CARD
timer
timer
 INDEFMASCPL
N

15

16
litt av konjakken fløt bort
litt
litt
INDEFQUANT>NSG
N
av
av
 
PREP
konjakken
konjakken
 DEFMASCSG
N
fløt
fløt
PRET
V
bort
bort
DIRTEL
ADVdir
17
en sverm med katter sprang forbi
en
en
SGMASCINDEF
DET
sverm
sverm
MASC
N
med
med
 
PREP
katter
katter
 INDEFMASCPL
N
sprang
sprang
PRET
V
forbi
forbi
DIRTEL
ADVdir
18
Oslo ser ut til å tørke ut
oslo
oslo
 
Np
ser
ser
 PRES
V
ut
ut
 
ADV
til
til
SELCT
PREP
å
å
INF
PRTinf
tørke
tørke
INF
V
ut
ut
 
ADV
19
jeg har mer enn tre kilo mer vin enn Ola
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
har
har
 PRES
V
mer
mer
CMPR
 
enn
enn
CMPR
 
tre
tre
 
CARD
kilo
kilo
INDEFNEUTPL
N
mer
mer
CMPRMASS
QUANT
vin
vin
 
N
enn
enn
CMPR
 
ola
ola
 
Np
20
jeg har like mye som Ola
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
har
har
 PRES
V
like
like
DEG
ADV
mye
mye
INDEFSG
QUANT
som
som
 
PREP
ola
ola
 
Np
21
hvor sitter han?
hvor
hvor
INTRLOC
ADVplc
sitter
sitter
 PRES
V
han
han
3PSGMASCNOM
PN
?
?
 
PUN
22
jeg vet hvem som kommer
jeg
jeg
1PSGNOM
PN
vet
vet
PRES
V
hvem som
hvem som
 
 
kommer
kommer
 PRES
V
23
gå!
IMP
V
!
!
 
PUN
24
hvem kom?
hvem
hvem
SGCOMMINTR
Wh
kom
kom
PRET
V
?
?
 
PUN
25
han skammet seg.
han
han
3PSGMASCNOM
PN
skammet
skammet
 PRET
V
seg
seg
3PREFLACC
PNrefl
.
.
 
PUN
26
vårt hus skinner.
vårt
vårt
SGNEUTDEF
PNposs
hus
hus
 
N
skinner
skinner
 PRES
V
.
.
 
PUN
27
huset vårt skinner.
huset
huset
 DEFNEUTSG
N
vårt
vårt
SGNEUTDEF
PNposs
skinner
skinner
 PRES
V
.
.
 
PUN
28
nummer fem vant.
nummer
nummer
TTL
PRT
fem
fem
 
CARD
vant
vant
PRET
V
.
.
 
PUN

29 30

31
begge løsninger er feil
begge
begge
 
 
løsninger
løsninger
 INDEFMASCPL
N
er
er
PRES
V
feil
feil
 
ADJ

32

33
stien går til parken
stien
stien
 DEFMASCSG
N
går
r
 PRES
V
til
til
DIRENDPNT
 
parken
parken
 DEFMASCSG
N
34
stien går dit
stien
stien
 DEFMASCSG
N
går
r
 PRES
V
dit
dit
DIRTEL
ADVdir
35
hun løper bort til parken
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
bort
bort
DIRTEL
ADVdir
til
til
DIRENDPNT
PREPdir
parken
parken
 DEFMASCSG
N
36
hun sitter her
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
sitter
sitter
PRES
V
her
her
LOC
ADV
37
hun løper bortover
hun
hun
3PSGFEMNOM
PN
løper
løper
 PRES
V
bortover
bortover
DIRATEL
ADVdir
38
Knut og Oskar har forsvunnet.
knut
knut
 
 
og
og
 
CONJ
oskar
oskar
 
 
har
har
 PRES
V
forsvunnet
forsvunnet
PRFPTCP
V
.
.
 
PUN
39
Knut eller Oskar skal forsvinne.
knut
knut
 
 
eller
eller
 
CONJ
oskar
oskar
 
 
skal
skal
PRES
V
forsvinne
forsvinne
INF
V
.
.
 
PUN
40
den store stammen faller
den
den
SGCOMMDEF
DEM
store
store
 W
ADJ
stammen
stammen
 DEFMASCSG
N
faller
faller
 PRES
V
41
det trette lammet stupte
det
det
SGNEUTDEF
DEM
trette
trette
 W
ADJ
lammet
lammet
 DEFNEUTSG
N
stupte
stupte
PRET
V
42
store stammer falt
store
store
 PLST
ADJ
stammer
stammer
 INDEFMASCPL
N
falt
falt
PRET
V
43
de største stammene har falt
de
de
PLDEF
DEM
største
største
SUPW
ADJ
stammene
stammene
 DEFMASCPL
N
har
har
 PRES
V
falt
falt
PRFPTCP
V
44
lammene prøvde å gå
lammene
lammene
 DEFNEUTPL
N
prøvde
prøvde
PRET
V
å
å
INF
PRTinf
INF
V
45
den løpende hunden gjødde
den
den
SGCOMMDEF
DEM
løpende
løpende
 V>ADJ
ADJ
hunden
hunden
 DEFMASCSG
N
gjødde
gjødde
 PRET
V
46
den omtalte hunden har gjødd
den
den
SGCOMMDEF
DEM
omtalte
omtalte
WPASSV>ADJ
V
hunden
hunden
 DEFMASCSG
N
har
har
 PRES
V
gjødd
gjødd
 PRFPTCP
V
47
jenta lyktes
jenta
jenta
DEFFEMMASCSG
N
lyktes
lyktes
PRET
V
48
det høyeste fjellet sees
det
det
SGNEUTDEF
DEM
høyeste
høyeste
 SUPW
ADJ
fjellet
fjellet
 DEFNEUTSG
N
sees
sees
 PASSPRES
V
49
guttene hoppet
guttene
guttene
 DEFMASCPL
N
hoppet
hoppet
 PRET
V
50
fjellene fryktes
fjellene
fjellene
 DEFNEUTPL
N
fryktes
fryktes
 PASSPRES
V
51
fjella har stått
fjellene
fjellene
 DEFNEUTPL
N
har
har
 PRES
V
stått
stått
 PRFPTCP
V
52
suppen forsøkes spist
suppen
suppen
 DEFMASCSG
N
forsøkes
forsøkes
 PASSPRES
V
spist
spist
PASSPTCP
V
53
gjedda har svømt
gjedda
gjedda
DEFFEMMASCSG
N
har
har
 PRES
V
svømt
svømt
PRFPTCP
V
54
gjeddene svømte
gjeddene
gjeddene
 DEFMASCPL
N
svømte
svømte
PRET
V
55
finere monumenter svevde
finere
finere
 CMPR
ADJ
monumenter
monumenter
 INDEFNEUTPL
N
svevde
svevde
PRET
V
56
et stort tre falt
et
et
SGNEUTINDEF
DET
stort
stort
 SGSTNEUT
ADJ
tre
tre
 
N
falt
falt
PRET
V
57
klamme kluter stinker
klamme
klamme
 PLST
ADJ
kluter
kluter
 INDEFMASCPL
N
stinker
stinker
 PRES
V
58
strammere knuter holder lengst
strammere
strammere
 CMPR
ADJ
knuter
knuter
 INDEFMASCPL
N
holder
holder
 PRES
V
lengst
lengst
ADJ>ADVSUP
ADV
59
de strammeste knutene brast
de
de
PLDEF
DEM
strammeste
strammeste
 SUPW
ADJ
knutene
knutene
 DEFMASCPL
N
brast
brast
PRET
V
60
et engstelig smil bleknet
et
et
SGNEUTINDEF
DET
engstelig
engstelig
SGSTNEUT
ADJ
smil
smil
 
N
bleknet
bleknet
 PRET
V