Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Reflexive verbs in Norwegian"

Line 1,284: Line 1,284:
  
 
   
 
   
 
;;;;;;
 
albue_seg--frem
 
 
alliere_seg--med
 
 
analysere_seg--frem
 
 
anse_seg--som/vellykket
 
 
arte_seg--som
 
 
assosiere_seg--med
 
 
assurere_seg--mot
 
 
avfinne_seg--med
 
 
avholde_seg--fra
 
 
avsløre_seg--som
 
 
avspeile_seg--mot
 
 
avtegne_seg--mot
 
 
bakse_seg--frem
 
 
bane_seg--frem
 
 
barrikadere_seg--mot
 
 
basere_seg--på
 
 
baske_seg--frem
 
 
baute_seg--frem
 
 
befatte_seg--med
 
 
befinne_seg--i/på
 
 
beflitte_seg--på
 
 
befri_seg--fra
 
 
begi_seg--avgårde
 
 
begrave_seg--i
 
 
begrense_seg--til
 
 
begripe_seg--på
 
 
bekjenne_seg--for
 
 
beklage_seg--for/over
 
 
bekymre_seg--for/over
 
 
belage_seg--på
 
 
beløpe_seg--til
 
 
bemøye_seg--med
 
 
benke_seg--på
 
 
benytte_seg--av
 
 
berge_seg--fra
 
 
berike_seg--på
 
 
beskjeftige_seg--med
 
 
besvære_seg--over
 
 
betakke_seg--for
 
 
bete_seg--som
 
 
betjene_seg--av
 
 
betone_seg--som
 
 
betro_seg--til
 
 
bevæpne_seg--med
 
 
binde_seg--til
 
 
blande_seg--i
 
 
blottstille_seg--for
 
 
bore_seg--inn
 
 
bosette_seg--her
 
 
braute_seg--frem
 
 
bre_seg--ut
 
 
bre-på_seg
 
 
bruke_seg--på
 
 
bry_seg--med
 
 
bryne_seg--på
 
 
bryte_seg--ut
 
 
brøyte_seg--frem
 
 
bu_seg--på
 
 
buksere_seg--frem
 
 
bukte_seg--frem
 
 
busette_seg--her
 
 
datere_seg--til
 
 
definere_seg--som
 
 
diskutere_seg--frem
 
 
distansere_seg--fra
 
 
dra_seg--unna
 
 
driste_seg--til
 
 
driste_seg--til
 
 
dy_seg--for
 
 
egle_seg--innpå
 
 
egne_seg--til
 
 
ekskludere_seg--fra
 
 
eksperimentere_seg--frem
 
 
eksponere_seg--for
 
 
ekvipere_seg--med
 
 
engasjere_seg--i
 
 
engste_seg--for
 
 
ergre_seg--over
 
 
erkjenne_seg--som
 
 
erkjenne_seg--skyldig
 
 
erklære_seg--som
 
 
erklære_seg--uskyldig
 
 
ernære_seg--på
 
 
ernære_seg--som
 
 
etablere_seg--som
 
 
etse_seg--inn
 
 
famle_seg--frem
 
 
feste_seg--ved
 
 
fiffe_seg--opp
 
 
finne_seg--i at/å
 
 
fire_seg--ned
 
 
fjerne_seg--fra
 
 
forarge_seg--på
 
 
forarge_seg--over
 
 
forbanne_seg--på
 
 
forbarme_seg--over
 
 
forbause_seg--over
 
 
forberede_seg--på/til
 
 
forbitre_seg--over
 
 
forbryte_seg--mot
 
 
fordjupe_seg--i
 
 
fordype_seg--i
 
 
forelske_seg--i
 
 
foresette_seg--at/å
 
 
forestille_seg--at/å
 
 
forflytte_seg--fra
 
 
forfriske_seg--med
 
 
forgape_seg--i
 
 
forgripe_seg--på
 
 
forgripe_seg--mot
 
 
forgå_seg--mot
 
 
forhandle_seg--til
 
 
forholde_seg--til
 
 
forholde_seg--som
 
 
forhøre_seg--om
 
 
forkle_seg--som
 
 
forlate_seg--på
 
 
forlibe_seg--i
 
 
forlike_seg--med
 
 
forlyste_seg--på/med
 
 
forme_seg--etter
 
 
forplikte_seg--til at/å
 
 
forse_seg--med
 
 
forsikre_seg--om
 
 
forskrive_seg--på
 
 
forsone_seg--med
 
 
forstå_seg--på
 
 
forsynde_seg--mot
 
 
forsyne_seg--med
 
 
forsøke_seg--med/på 
 
 
fortape_seg--i
 
 
fortone_seg--trist
 
 
fortone_seg--som
 
 
fortrøste_seg--med
 
 
fortørne_seg--over
 
 
forundre_seg--over
 
 
forville_seg--i
 
 
forvisse_seg--om
 
 
fri_seg--fra
 
 
frigjøre_seg--fra
 
 
fryde_seg--over
 
 
fylke_seg--mot
 
 
føle_seg--frem
 
 
føle_seg--glad
 
 
føle_seg--som
 
 
førebu_seg--for
 
 
føye_seg--etter
 
 
gardere_seg--mot
 
 
gasse_seg--over
 
 
geberde_seg--som
 
 
gi_seg--med
 
 
gi_seg--til
 
 
gifte_seg--med
 
 
gisse_seg--frem
 
 
gjemme_seg--for
 
 
gjenspeile_seg--i
 
 
gjette_seg--til
 
 
gjømme_seg--for
 
 
gjøre_seg--til
 
 
gle_seg--til
 
 
glede_seg--til
 
 
godgjøre_seg--med
 
 
godte_seg--over
 
 
gremme_seg--over
 
 
grue_seg--til
 
 
grue_seg--for
 
 
hake_seg--fast
 
 
halte_seg--frem
 
 
harme_seg--over
 
 
hefte_seg--i
 
 
heilgardere_seg--mot
 
 
helgardere_seg--mot
 
 
henge_seg--på
 
 
hengi_seg--til
 
 
henholde_seg--til
 
 
henskyte_seg--under
 
 
henvende_seg--til
 
 
heve_seg--over
 
 
hevne_seg--over
 
 
hevne_seg--på
 
 
hinke_seg--frem
 
 
hive_seg--etter/på
 
 
hofferde_seg--med
 
 
holde_seg--for
 
 
hovmode_seg--over
 
 
hufse_seg--frem
 
 
humpe_seg--frem
 
 
hvelve_seg--i
 
 
hygge_seg--med
 
 
hykle_seg--til
 
 
identifisere_seg--med
 
 
innarbeide_seg--hos
 
 
innbille_seg-at
 
 
innforlive_seg--med
 
 
inngi_seg--med
 
 
innlate_seg--til
 
 
innlosjere_seg--i
 
 
innordne_seg--etter
 
 
innpasse_seg--etter
 
 
innrette_seg--etter
 
 
innstille_seg--på
 
 
innvikle_seg--i
 
 
installere_seg--i
 
 
interessere_seg--for
 
 
introdusere_seg--som
 
 
involvere_seg--i
 
 
irritere_seg--over
 
 
jafse-i_seg
 
 
jamre_seg--over
 
 
jenke_seg--etter
 
 
jukse_seg--til
 
 
kalle_seg--intelligent
 
 
kare_seg--bort
 
 
karre_seg--bort
 
 
kaste_seg--frem
 
 
kave_seg--frem
 
 
kile_seg--inn
 
 
kjenne_seg--glad
 
 
kjenne_seg--som
 
 
klamre_seg--til
 
 
kle_seg--til/for
 
 
kle-på_seg
 
 
klebe_seg--til
 
 
klenge_seg--til
 
 
klistre_seg--på
 
 
klynge_seg--til
 
 
klø_seg--på-ryggen
 
 
komme_seg--unna/frem/bort
 
 
konsentrere_seg--om
 
 
konstituere_seg--som
 
 
kose_seg--med
 
 
krake_seg--frem
 
 
kravle_seg--frem
 
 
kreke_seg--frem
 
 
krongle_seg--frem
 
 
kvalifisere_seg--til
 
 
kveike_seg--opp
 
 
kvelve_seg--rundt
 
 
kvi_seg--for
 
 
kvie_seg--for
 
 
kvitte_seg--med
 
 
lausrive_seg--fra
 
 
lee_seg
 
 
lee-på_seg
 
 
legge_seg
 
 
leike_seg
 
 
leike_seg--med
 
 
leke_seg
 
 
leke_seg--med
 
 
lekre_seg--for
 
 
lene_seg--på/til
 
 
lenke_seg--til
 
 
leske_seg--på
 
 
liste_seg--rundt
 
 
livberge_seg--med
 
 
livnære_seg--på
 
 
livnære_seg--som
 
 
logge_seg--av/på
 
 
lokalisere_seg
 
 
lure_seg--unna
 
 
låse_seg--fast
 
 
løpe_seg--svett
 
 
løsrive_seg--fra
 
 
manifestere_seg--som
 
 
manøvrere_seg--frem
 
 
markedsføre_seg--som
 
 
markere_seg--som
 
 
melde_seg--på
 
 
melde_seg--som
 
 
menge_seg--med
 
 
merke_seg--at
 
 
meske_seg--med
 
 
miskunne_seg--over
 
 
more_seg--med
 
 
motsette_seg--at
 
 
mure_seg--inne
 
 
måle_seg--med
 
 
nedfelle_seg--i
 
 
nekte_seg--noe
 
 
notere_seg--at
 
 
nære_seg--på
 
 
nøye_seg--med
 
 
ofre_seg--for
 
 
ofre_seg--til
 
 
oie_seg--over
 
 
okke_seg--over
 
 
omgi_seg--med
 
 
omstille_seg--etter/til
 
 
omtale_seg--som
 
 
omvende_seg--til
 
 
oppfatte_seg--som
 
 
oppføre_seg--som/pent
 
 
oppholde_seg--her
 
 
opphøye_seg--til
 
 
oppkaste_seg--til
 
 
opplive_seg--med
 
 
oppøve_seg--til
 
 
ordne_seg--med
 
 
orientere_seg--om
 
 
orme_seg--frem
 
 
overbevise_seg--om
 
 
overgi_seg--til
 
 
padle_seg--frem
 
 
passe_seg--for
 
 
pelle_seg--bort
 
 
pigge_seg--opp
 
 
pitle_seg--unna
 
 
piske_seg--til-blods
 
 
plassere_seg--bakerst
 
 
plassere_seg--som
 
 
pløye_seg--frem
 
 
preparere_seg--for
 
 
presentere_seg--som
 
 
presse_seg--gjennom
 
 
proppe_seg--med
 
 
pryde_seg--med
 
 
prøve_seg--med/på
 
 
rade_seg--frem
 
 
referere_seg--til
 
 
registrere_seg--som
 
 
reinvaske_seg--fra
 
 
relatere_seg--til
 
 
renvaske_seg--fra
 
 
reservere_seg--mot
 
 
resonnere_seg--til
 
 
rette_seg--etter
 
 
ribbe_seg--for
 
 
rikke_seg--fra
 
 
ringle_seg--frem
 
 
ro_seg--unna
 
 
rose_seg--for
 
 
rote_seg--bort
 
 
ruinere_seg--på
 
 
ruse_seg--på
 
 
ruste_seg--for/til
 
 
rådføre_seg--med
 
 
røpe_seg--for
 
 
røre_seg
 
 
røre-på_seg
 
 
samle_seg--til
 
 
sammenligne_seg--med
 
 
sammenlikne_seg--med
 
 
sammensverge_seg--mot
 
 
sammensverje_seg--mot
 
 
samrå_seg--med
 
 
selge_seg--til
 
 
selvstendiggjøre_seg
 
 
sette_seg--i
 
 
sette_seg--her
 
 
sikksakke_seg--frem
 
 
sikre_seg-at
 
 
sikte_seg--inn
 
 
sjølstendiggjøre_seg
 
 
skamme_seg--for/over
 
 
skille_seg--fra
 
 
skjerme_seg--for
 
 
skjule_seg--for
 
 
skjønne_seg--på
 
 
sko_seg--på
 
 
skolere_seg--i
 
 
skrubbe_seg--på-ryggen
 
 
skuve_seg--fram
 
 
skyve_seg--frem
 
 
slange_seg--frem
 
 
slite_seg--ut
 
 
slutte_seg--til
 
 
slynge_seg--rundt
 
 
slå_seg--til
 
 
smyge_seg--frem
 
 
smykke_seg--med
 
 
smøre_seg--med
 
 
snegle_seg--frem
 
 
snike_seg-rundt
 
 
snirkle_seg-rundt
 
 
sno_seg--frem
 
 
sole_seg--i
 
 
solidarisere_seg--med
 
 
sparke_seg--bak
 
 
speile_seg--i
 
 
spesialisere_seg--i/på 
 
 
spise_seg--mett
 
 
spise-i_seg
 
 
spørre_seg--om
 
 
stake_seg--frem
 
 
stange_seg--frem
 
 
stave_seg--frem
 
 
stavre_seg--frem
 
 
stele_seg--frem
 
 
stikke_seg--frem
 
 
stille_seg--frem
 
 
stille_seg--uforstående
 
 
stiltre_seg--unna
 
 
stjele_seg--unna
 
 
stri_seg--frem
 
 
stride_seg--frem
 
 
styrke_seg--med/på
 
 
stø_seg--på
 
 
støe_seg--på
 
 
støtte_seg--på
 
 
svinge_seg--rundt
 
 
synge_seg--glad
 
 
tegne_seg--til
 
 
tenke_seg--at
 
 
tillate_seg--at/å
 
 
tilknytte_seg--til
 
 
trekke_seg--fra
 
 
trene_seg--til
 
 
trenge_seg--frem
 
 
trolove_seg--med
 
 
trulove_seg--med
 
 
trygge_seg--mot
 
 
trøste_seg--med
 
 
tvinge_seg--til
 
 
tømme_seg--for
 
 
tørke_seg--på ryggen
 
 
uffe_seg--over
 
 
uleilige_seg--til
 
 
umake_seg--med
 
 
underholde_seg--med
 
 
underordne_seg--for
 
 
understå_seg--til
 
 
undre_seg--over
 
 
undre_seg--hva/om
 
 
unne_seg--at/å
 
 
unnskylde_seg--med
 
 
uroe_seg--for/over
 
 
utarte_seg--til
 
 
utbre_seg--til
 
 
utbreie_seg--til
 
 
utdanne_seg--til
 
 
utfolde_seg--med
 
 
utgyte_seg--over
 
 
utkrystallisere_seg--til
 
 
utmerke_seg--som
 
 
utpeke_seg--som
 
 
utruste_seg--for/til
 
 
utsette_seg--for
 
 
utsmykke_seg--med
 
 
utstaffere_seg--med
 
 
utstyre_seg--med
 
 
uttale_seg--om
 
 
utvikle_seg--til
 
 
vaksinere_seg--mot
 
 
vedkjenne_seg--at
 
 
vedstå_seg--at
 
 
vegre_seg--for
 
 
velge_seg--noe/å
 
 
velte_seg--rundt
 
 
vende_seg--fra
 
 
venne_seg--til
 
 
verge_seg--mot
 
 
verje_seg--mot
 
 
verne_seg--mot
 
 
verve_seg--som
 
 
videreutdanne_seg--i/innenfor/til
 
 
vise_seg--at/å
 
 
vokte_seg--for
 
 
vri_seg--av
 
 
vrikke_seg--rundt
 
 
våge_seg--på
 
 
væpne_seg--til
 
 
ydmyke_seg--for
 
 
ynke_seg--over
 
 
ytre_seg--om
 
 
åpne_seg--for
 
 
åpenbare_seg--for
 
 
åpenbare_seg--som
 
 
øve_seg--på
 
 
øve_seg--til
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===Related pages===
 
 
[[The Noun Phrase - Norwegian]]
 
 
[[Agreement in Norwegian noun phrases]]
 
 
[[Definite determiners in Norwegian]]
 
 
[[Possessive constructions in Norwegian]]
 
 
[[Gender in Norwegian nouns]]
 
 
[[Coordination marking in Norwegian]]
 
 
[[Sentence syntax - Norwegian]]
 
 
[[Subject-Verb Inversion in Norwegian]]
 
 
[[Sentence adverbials in Norwegian]]
 
 
[[Verb Complementation - Norwegian]]
 
 
[[Infinitives in Norwegian]]
 
 
[[Past and Perfective patterns in Norwegian]]
 
 
[[Personal pronouns in Norwegian]]
 
 
[[Reflexives - Norwegian]]
 
 
[[Verb - Preposition expressions in Norwegian]]
 
 
 
 
[[Messaggi di feedback]]
 
  
 
[[Rückmeldungen]]
 
[[Rückmeldungen]]

Revision as of 14:48, 20 September 2016

This page relates to the application A Norwegian Grammar Sparrer, see A Norwegian Grammar Sparrer.

On clicking on the icon below, you will come to the Sparrer:

Troll1.jpeg,

Instructions for its use are found at Classroom:Norwegian Grammar Checking. Feedback messages can be seen at Feedback messages.


A message that brings you to this page is

      The verb "..." requires a reflexive object. 


exemplified by

     *“Jeg skammer.” corrected as: “Jeg skammer meg.”          


Other relevant pages are Verb Complementation - Norwegian, Reflexives - Norwegian.


Below is a list of so-called 'Reflexive verbs' in Norwegian. Each item in the list consists of the verb, the reflexive pronoun, and a preposition or adverb or other item which typically occurs together with the verb+reflexive. (In some cases the verb must occur with the reflexive, and in some cases the verb+reflexive must occur with the the preposition or adverb, but neither of them always, and the list says nothing about this.)

alliere seg med

analysere seg til
analysere seg til at
angre seg over at
angre seg over å
assosiere seg med
assurere seg mot
avfinne seg med
avfinne seg med å
avfinne seg med at
avholde seg fra å
avholde seg fra
avspeile seg mot
avtegne seg mot
bare seg for å
bare seg for
bare seg for at
barrikadere seg mot
basere seg på
basere seg på å
basere seg på at
befatte seg med å
befatte seg med
befinne seg Loc
beflitte seg på å
beflitte seg på
befri seg fra
begrave seg Loc
begrense seg til
begrense seg til å
begripe seg på
begripe seg på å
bekjenne seg til
beklage seg for
beklage seg over
beklage seg over å
beklage seg over at
beklage seg over hv
bekvemme seg til å
bekymre seg for
bekymre seg over
bekymre seg over å
bekymre seg over at
belage seg på
belage seg på å
belage seg på at
beløpe seg til
bemøye seg med
bemøye seg med å
benke seg Loc
benytte seg av
benytte seg av at
benytte seg av hv
berede seg på å
berge seg fra
berike seg på
berike seg på å
berike seg på at
beskjeftige seg med
beskjeftige seg med å
beslutte seg til å
bestemme seg for å
bestemme seg for at
bestemme seg for hv
bestemme seg til å
bestrebe seg på å
bestrebe seg på at
bestrebe seg med å
besvære seg over
besvære seg over å
besvære seg over at
besvære seg over hv
betakke seg for å
betakke seg for
betjene seg av
betjene seg av å
betjene seg av at
betro seg til
bevæpne seg med
binde seg til
binde seg til å
blande seg borti
blande seg borti hv
blande seg i
blande seg i hv
blottstille seg for
bosette seg Loc
bruke seg på
bry seg med
bry seg med å
bry seg med at
bry seg med hv
bryne seg på
bryte seg Dir
bu seg på
bu seg på at
bu seg på å
bu seg på hv
busette seg Loc Loc
datere seg fra
distansere seg fra
dra seg Loc
drage seg
driste seg til å
driste seg til
dy seg for
dy seg for å
egle seg innpå
egne seg til å
egne seg til
ekskludere seg fra
eksponere seg for
ekvipere seg med
engasjere seg i
engasjere seg i å
engasjere seg i hv
engste seg for
engste seg for å
ergre seg over
ernære seg av å
ernære seg på
etse seg gjennom
feste seg ved
feste seg ved at
feste seg ved hv
finne seg i
finne seg i å
finne seg i at
fjerne seg fra
forarge seg over
forarge seg over at
forarge seg over hv
forbanne seg på å
forbanne seg på
forbarme seg over
forbause seg over
forbause seg over at
forbause seg over hv
forberede seg på å
forberede seg på
forberede seg på at
forberede seg på hv
forbitre seg over
forbitre seg over å
forbitre seg over at
forbitre seg over hv
forbryte seg mot
fordjupe seg i
fordriste seg til å
fordype seg i
forelske seg i
forfriske seg på
forgape seg i
forgripe seg på
forgå seg mot
forhandle seg til
forholde seg til
forholde seg til at
forholde seg til hv
forhøre seg om
forhøre seg om hv
forlate seg på
forlate seg på at
forlibe seg i
forlike seg med
forlyste seg på
formaste seg til å
forme seg etter
fornedre seg til å
forplikte seg til
forplikte seg til å
forse seg mot
forsikre seg om
forsikre seg om at
forskrive seg på
forsone seg med
forsone seg med å
forsone seg med at
forsone seg med hv
forstå seg på
forstå seg på å
forstå seg på hv
forsynde seg mot
forsynde seg mot hv
forsyne seg med
forsøke seg med
forsøke seg med å
forsøke seg på
forsøke seg på å
fortape seg i
fortrøste seg med
fortrøste seg med at
fortørne seg over
forundre seg over
forvisse seg om
forvisse seg om at
forvisse seg om hv
fri seg fra å
fri seg fra
frigjøre seg fra
fryde seg over
fryde seg over å
fryde seg over at
fryde seg over hv
fylke seg mot
få seg til å
førebu seg på
førebu seg på å
førebu seg på at
førebu seg på hv
føye seg etter
føye seg etter hv
gardere seg mot
gardere seg mot å
gardere seg mot at
gardere seg mot hv
gasse seg over
gasse seg over å
gasse seg over at
gasse seg over hv
gi seg til å
gi seg for
gi seg for hv
gifte seg med
gjemme seg for
gjenspeile seg i
gjette seg til
gjette seg til at
gjette seg til hv
gjømme seg for
gjøre seg til
gle seg til å
gle seg til
gle seg til at
glede seg til å
glede seg til
glede seg til at
gni seg atBodypart
gnu seg atBodypart
godgjøre seg med
godte seg over
godte seg over at
gremme seg over
gremme seg over å
gremme seg over at
gremme seg over hv
grue seg til å
grue seg for å
grue seg til hv
grue seg for hv
grue seg til
grue seg for
hake seg i
harme seg over
hefte seg ved
hefte seg ved at
hefte seg ved hv
heilgardere seg mot
helgardere seg mot
helgardere seg mot å
helgardere seg mot at
henge seg på
hengi seg til
hengi seg til å
henholde seg til
henholde seg til at
henholde seg til hv
henskyte seg under
henskyte seg under at
henskyte seg under hv
henvende seg til
heve seg over
heve seg over å
heve seg over at
heve seg over hv
hevne seg over
hevne seg over at
hevne seg på
hive seg etter
hive seg med
hive seg på
hofferde seg over
hofferde seg over at
hogge seg atBodypart
holde seg for
hovmode seg over
hovmode seg over at
hufse seg over
hufse seg over at
hvelve seg over
hygge seg med å
hygge seg med
hygge seg med at
identifisere seg med
innarbeide seg hos
innforlive seg i
innforlive seg i hv
inngi seg på
inngi seg på å
innlate seg på
innlate seg på å
innlosjere seg Loc Loc
innordne seg etter
innpasse seg i
innrette seg for å
innrette seg etter
innskrenke seg til å
innstille seg på
innvikle seg i
installere seg Loc
interessere seg for å
interessere seg for
interessere seg for hv
involvere seg i
irritere seg over
irritere seg over at
irritere seg over hv
jamre seg over
jamre seg over at
jenke seg etter
jenke seg etter hv
jukse seg til
jukse seg til å
kile seg atBodypart
kjære seg for
klamre seg til
klebe seg til
kleie seg atBodypart
klenge seg til
klistre seg til
klore seg atBodypart
klynge seg til
klå seg atBodypart
klø seg atBodypart
knipe seg atBodypart
komme seg
konsentrere seg om å
konsentrere seg om
konsentrere seg om hv
kose seg med
kose seg med å
kose seg med at
krenge på seg
kvalifisere seg til
kvalifisere seg til å
kvalifisere seg for å
kvalifisere seg for
kveike seg til
kvelve seg
kvi seg for
kvi seg for å
kvie seg for å
kvie seg for
kvitte seg med
lausrive seg fra
lee på seg
legge seg Loc
legge seg i
legge seg inni
legge seg på
legge seg under
leike seg i
leike seg med
leke seg i
leke seg med
lekre seg
lempe på seg
lene seg på
lene seg til
lenke seg til
lense seg for
leske seg på
lette seg for
livberge seg på
livberge seg av
livnære seg på
livnære seg av
logge seg av
logge seg på
lokalisere seg Loc
lure seg til å
lure seg fra å
løsrive seg fra
melde seg på
menge seg med
meske seg med
miskunne seg over
more seg med
more seg med å
more seg over
more seg over at
more seg over hv
muntre seg med å
mure seg
måle seg med
nedfelle seg i
nedlate seg til å
nedverdige seg til å
nære seg på
nære seg på å
nø seg på å
nøde seg til å
nøye seg med
nøye seg med å
nøye seg med at
nøye seg med hv
ofre seg for
ofre seg for å
ofre seg for at
ofre seg til
oie seg for
oie seg over
oie seg over at
okke seg over
okke seg for
omgi seg med
omstille seg etter
omstille seg til
omstille seg til å
omvende seg til
oppholde seg Loc
oppkaste seg til
opplive seg til
oppøve seg til
oppøve seg til å
ordne seg med
ordne seg på
orientere seg om
overbevise seg om at
overbevise seg om hv
overgi seg til
passe seg for
passe seg for å
passe seg for at
passe seg for hv
pirke seg atBodypart
plassere seg Loc Loc
preparere seg til
preparere seg til å
presse seg gjennom
proppe seg med
pryde seg for
pryde seg med
prøve seg på å
prøve seg med
prøve seg på
referere seg til
regalere seg
reinvaske seg fra
relatere seg til
relatere seg til at
renvaske seg fra
reservere seg mot
reservere seg mot å
resonnere seg til
rette seg etter
ribbe seg for
rikke seg fra
rose seg for
rose seg for at
rote seg
ruinere seg ved å
ruinere seg på
ruse seg på
ruste seg til å
ruste seg til
rådføre seg med
røpe seg for
røre seg Loc
samle seg til
samle seg til å
samle seg til at
sammenligne seg med
sammenlikne seg med
sammensverge seg med
sammensverje seg
samrå seg med
segle Loc
selge seg til
selvstendiggjøre seg fra
sette seg Loc
sjølstendiggjøre seg fra
skamme seg for
skamme seg for å
skamme seg for at
skamme seg for hv
skamme seg over
skamme seg over å
skamme seg over at
skamme seg over hv
skille seg fra
skjerme seg mot
skjerme seg mot at
skjule seg for
skjære seg atBodypart
skjønne seg på å
skjønne seg på
skjønne seg på hv
sko seg med
skolere seg i
skrubbe seg atBodypart
sleike seg atBodypart
slenge seg atBodypart
slenge seg Dir
slikke seg atBodypart
slutte seg til
slå seg atBodypart
slå seg til
smykke seg med
smøre seg med
sole seg i
solidarisere seg med
speile seg i
spesialisere seg i
spesialisere seg i å
spesialisere seg på å
spesialisere seg på
spise seg innpå
spørre seg om
stele seg til å
stele seg til
stjele seg til å
stjele seg til
stolpre seg Dir
stryke seg atBodypart
styrke seg med
styrke seg på
stø seg på
støe seg på
støtte seg på
summe seg til å
sverte seg atBodypart
svinte seg Dir
ta seg atBodypart
ta seg av
ta seg på
tegne seg til
tilknytte seg til
trekke seg fra
trene seg til
trolove seg med
trulove seg med
trygge seg mot
trygge seg mot at
trøste seg med
tvinge seg til å
tømme seg for
tørke seg atBodypart
uffe seg over
uleilige seg med
umake seg med
umake seg med å
underholde seg med
underholde seg med å
underordne seg under
understå seg til
understå seg til å
undre seg over
undre seg over at
undre seg over hv
unnskylde seg med
uroe seg for
uroe seg over
uroe seg over at
utarte seg til
utbre segLoc Loc
utbreie segLoc Loc
utdanne seg til
utdanne seg til å
utfolde seg Loc
utgi seg for å
utgyte seg om
utgyte seg om at
utgyte seg om hv
utkrystallisere seg i
utruste seg for
utruste seg for å
utruste seg til
utruste seg til å
utsette seg for
utsmykke seg med
utstaffere seg med
utstyre seg med
uttale seg om
uttale seg om å
uttale seg om at
uttale seg om hv
utvikle seg til
vaksinere seg mot
vaske seg atBodypart
vegre seg mot å
vegre seg for
velte seg over
vende seg fra
venne seg til å
venne seg til
venne seg til at
venne seg til hv
verge seg mot
verge seg mot at
verge seg mot hv
verje seg mot
verne seg mot
videreutdanne seg i
videreutdanne seg innenfor
videreutdanne seg til
videreutdanne seg til å
vise seg for
vokte seg for
vokte seg for å
vokte seg for hv
vri seg av
våge seg til å
våge seg på
væpne seg til
væpne seg til å
ydmyke seg til å
ydmyke seg for
ynke seg over
ynke seg over å
ynke seg over at
ytre seg om
ytre seg om å
ytre seg om at
ytre seg om hv
åpenbare seg for
øve seg på
øve seg på å
øve seg til


Rückmeldungen


--Lars Hellan (talk) 17:33, 23 April 2016 (CEST)