Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Verbconstructions Norwegian - transitive Part3

This file is a continuation of 'Verbconstructions Norwegian - transitive Part2'.


v-trObl-oblAbsinf

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

vi forteller barna om å bygge høyhus

vi forteller barna om å bygge høyhus
“we are telling the children about building highrises”
vi
vi
weSBJ1PPLNOM
PN
forteller
forteller
tellPRES
Vtr
barna
barna
childOBJDEFPL
CN
om
om
aboutOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
bygge
bygge
buildINF
Vtr
høyhus
høyhus
highriseOBJ
CN
v-trScpr-scSuNrg_scAdj

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg syk

han synes meg syk
“he seems sick to me”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
syk
syk
sickSC
ADJ
v-trScpr-scSuNrg_scN

ROLE:cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg en idiot

han synes meg en idiot
“he seems to me to be an idiot”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
en
en
anINDEFSGCOMM
DET
idiot
idiot
idiotSC
CN
v-trScpr-scSuNrg_scPP

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg i godt humør

han synes meg i godt humør
“he seems to me to be in a good mood”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes 
seemPRES 
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
i
i
inSC
PREP
godt
godt
goodINDEFSGNEUT
ADJ
humør
humør
mood
CN
v-trScpr-scSuNrg_scPredprtcl

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg som en idiot

han synes meg som en idiot
“he seems to me like an idiot”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
som
som
asSC
PRT
en
en
anINDEFSGCOMM
DET
idiot
idiot
idiot
CN
v-trScpr-scSuNrg_scInf

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg å komme

han synes meg å komme
“he seems to me to be coming”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes 
seemPRES 
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
å
å
toSCINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trScpr-scSuNrg_scBareinf

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg komme

han synes meg ute av stand til å gå
“he seems to me unable to walk”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes 
seemPRES 
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
ute
ute
outsideSC
ADV
av
av
of
PREPsel
stand
stand
abilitySGMASC
N
til
til
to
PREPsel
å
å
toINF
COMP
walkINF
V
v-trScpr-scObNrg_scInf

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

jeg formoder ham å være kvalifisert

jeg formoder ham å være kvalifisert
“I assume him to be qualified”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
formoder
formoder
assumePRES
Vtr
ham
ham
himOBJ3PSGACC
PN
å
å
toSCINF
COMP
være
være
beINF
COP
kvalifisert
kvalifisert
qualified
ADJ
v-trScpr-scObNrg_scBareinf

ROLE: sens_thSit

SIT-TYPE: SENSING

jeg ser ham ligge

jeg ser ham ligge
“I see him lying”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
ser
ser
seePRES
Vtr
ham
ham
himOBJ3PSGACC
PN
ligge
ligge
lieSCINF
Vitr
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scBareinf

ROLE: sens_thSit

SIT-TYPE: SENSING

han kjente seg sove

han kjente seg sveve
“he felt himself levitating”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kjente
kjente
feelPAST
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
sveve
sveve
levitateSCINF
Vitr
v-trScpr-scObNrg_scAdj

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han anser Ola skikket

han anser Ola skikket
“he regards Ola as being qualified”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
skikket
skikket
qualifiedSC
ADJ
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scAdj

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han anser seg skikket

han anser seg skikket
“he regards himself qualified”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
skikket
skikket
qualifiedSC
ADJ
v-trScpr-scObNrg_scPredprtcl

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han oppfattet bilen som ny

han oppfattet bilen som ny
“he percieved the car as new”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
oppfattet
oppfattet
perceivePAST
Vtr
bilen
bilen
carOBJDEFSGCOMM
CN
som
som
asSC
 
ny
ny
new
ADJ

jeg anser Ola for å være syk

jeg anser Ola for å være syk
“I regard Ola as being sick”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
for
for
forSC
PRTpred
å
å
toINF
COMP
være
være
beVstemINF
COP
syk
syk
sick
ADJ

jeg anser Ola for å løpe vekk

jeg anser Ola for å unnvike ansvar
“I regard Ola as evading reponsibility”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
for
for
forSC
PRTpred
å
å
toINF
COMP
unnvike
unnvike
evadeINF
Vtr
ansvar
ansvar
responsibility
CN
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scPredprtcl
hun anser seg for å være syk
“she regards herself as being sick”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
seg
seg
herselfOBJREFL
PN
for
for
forSC
PRTpred
å
å
toINF
COMP
være
være
beINF
COP
syk
syk
sick
ADJ

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han oppfattet seg som ny

han oppfattet seg som ny
“he percieved himself as new”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
oppfattet
oppfattet
perceivePAST
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
som
som
asSC
 
ny
ny
new
ADJ
v-trScpr-scObNrg_scN

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: REPRESENT

hun kaller Ola en venn

hun kaller Ola en venn
“she calls Ola a friend”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
kaller
kaller
callPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
en
en
aSC
DET
venn
venn
friend
CN
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scN

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: REPRESENT

hun kaller seg en venn

hun kaller seg en venn
“she calls herself a friend”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
kaller
kaller
callPRES
Vtr
seg
seg
herselfOBJREFL
PN
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
venn
venn
friend
CN
v-trScpr-scObArgConcurr_scAdj

ROLE: ag_affincrem

SIT-TYPE: CONCURRSTATE

han drakk kaffen varm

han drakk kaffen varm
“he drank the coffee warm”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
drakk
drakk
drinkPAST
Vtr
kaffen
kaffen
coffeeOBJDEFSGCOMM
CN
varm
varm
warmSC
ADJ
v-trScpr-scObArgConcurr_scPP

ROLE: ag_thvehcl

SIT-TYPE: CONCURRSTATE

han kjørte bilen i god stand

han kjørte bilen i god stand
“he drove the car in good shape”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kjørte
kjørte
drivePAST
Vtr
bilen
bilen
carOBJDEFSGCOMM
CN
i
i
inSC
PREP
god
god
good
ADJ
stand
stand
shape
CN
v-trScpr-scObArgConcurr_scPredprtcl

ROLE: ag_thvehcl

SIT-TYPE: CONCURRSTATE

han kjørte bilen som firmabil

han kjørte bilen som firmabil
“he drove the car as a company car”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kjørte
kjørte
drivePAST
Vtr
bilen
bilen
carOBJDEFSGCOMM
CN
som
som
asSC
 
firmabil
firmabil
company_car
CN
v-trScpr-scObNrgRes_scAdj

ROLE: csr_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

hun gjør skoene flate

hun gjør skoene flate
“she makes the shoes flat”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
gjør
gjør
makePRES
Vtr
skoene
skoene
shoeOBJDEFPL
CN
flate
flate
flatSCDEFPL
ADJ
v-trScpr-scObNrgRes_scAPP

ROLE: csr_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

hun gjør meg i god form

hun gjør meg i god form
“she makes me in good shape”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
gjør
gjør
makePRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
i
i
inSC
PREP
god
god
good
ADJ
form
form
shape
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scPP

ROLE: ag_th_csdloc

SIT-TYPE: RENDERING_IN_POSITION

hun setter skoene bak bordet

hun setter skoene bak bordet
“she puts the shoes behind the table”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
setter
setter
putPRES
Vtr
skoene
skoene
shoeOBJDEFPL
CN
bak
bak
behindSC
PREP
bordet
bordet
tableDEFSGNEUT
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scPP

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket i stykker ballen

han sparket i stykker ballen
“he kicked the ball to pieces”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
i
i
toSC
PREP
stykker
stykker
piecesINDEFPL
CN
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scAdv

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket ballen bort

han sparket ballen bort
“he kicked the ball away”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
bort
bort
awaySC
ADV
v-trScpr-scObArgCsd_scAdv

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket bort ballen

han sparket bort ballen
“he kicked away the ball”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
bort
bort
awaySC
ADV
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scAdj

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket ballen flat

han sparket ballen flat
“he kicked the ball flat”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
flat
flat
flatSC
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsd_scAdj

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang rommet tomt

han sang rommet tomt
“he sang the room empty”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
rommet
romet
roomOBJDEFSGNEUT
CN
tomt
tomt
emptySCSGNEUT
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsdBin_scAdj

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han spiser kjøleskapet tomt

han spiser kjøleskapet tomt
“he eats the refrigerator empty”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
spiser
spiser
eatPRES
Vtr
kjøleskapet
kjøleskapet
refrigeratorDEFSGNEUT
CN
tomt
tomt
emptySCSGNEUT
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsd_obRefl_scAdj

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han løp seg sunn

han løp seg sunn
“he ran himself healthy”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
løp
løp
runPAST
Vitr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
sunn
sunn
healthySC
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsd_obRefl_scPP

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang seg i god form

han sang seg i god form
“he sang himself in good shape”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
i
i
inSC
PREP
god
god
good
ADJ
form
form
shape
CN
v-trScpr-scObNrgCsd_scAdv

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang sorgene bort

han sang sorgene bort
“he sang the sorrows away”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
sorgene
sorgene
sorrowOBJDEFPL
CN
bort
bort
awaySC
ADV

han karer seg bort

han karer seg bort
“he gets himself away”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
karer
karer
getPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
bort
bort
awaySC
ADV
v-trScpr-scObNrgCsd_scAdv

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang bort sorgene

han sang bort sorgene
“he sang away the sorrows”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
bort
bort
awaySC
ADV
sorgene
sorgene
sorrowOBJDEFPL
CN
v-trNrfAdv-obReflExpl

ROLE: ag

SIT-TYPE: ACTIVITY

han oppfører seg pent

han oppfører seg pent
“he behaves nicely”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
oppfører
oppfører
behavePRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFLEXPLET
PN
pent
pent
nicely
ADVm
v-trExpnSu-expnDECL

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det bekymrer meg at han kommer

det bekymrer meg at han kommer
“it worries me that he will be coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
bekymrer
bekymrer
worryPRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnYN

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det undrer meg hvorvidt han kommer

det interesserer meg hvorvidt han kommer
“it interests me whether he is coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
interesserer
interesserer
interestPRES
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnWH

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det overrasker meg hvem som kommer

det interresserer meg hvem som kommer
“it interests me who comes”
det
det
itSBJEXPLET
PN
interresserer
interresserer
interestPRES
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
hvem
hvem
who
Wh
som
som
that
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnCOND

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det vil ikke forundre meg hvis han kommer

det vil ikke forundre meg hvis han kommer
“it will not surprise me if he comes”
det
det
itSBJEXPLET
PN
vil
vil
will
AUX
ikke
ikke
notNEG
ADVm
forundre
forundre
surpriseINF
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
hvis
hvis
if
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnEqInf

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det behager meg å komme

det behager meg å komme
“it pleases me to come”
det
det
itSBJEXPLET
PN
behager
behager
pleasePRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trExpnOb-expnDECL

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

vi muliggjorde det at han fikk innreisetillatelse

vi muliggjorde det at han fikk innreisetillatelse
“we made it possible that he got entrance visa”
vi
vi
weSBJ1PPLNOM
PN
muliggjorde
muliggjorde
make-possiblePAST
Vtr
det
det
itOBJEXPLET
PN
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
fikk
fikk
getPAST
Vtr
innreisetillatelse
innreisetillatelse
entrance_visaOBJVstemNMLZ
CN
v-trExpnOb-expnCOND

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

jeg vil beklage det hvis du kommer

jeg vil beklage det hvis du kommer
“I will deplore it if you come”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
vil
vil
will
AUX
beklage
beklage
deploreINF
Vtr
det
det
itOBJEXPLET
PN
hvis
hvis
if
COMP
du
du
youSBJ2pNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
tr-obExpn-yninterr
tr-obExpn-whinterr
v-trExpnOb-expnAbsinf

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

vi umuliggjør det å komme

vi umuliggjør det å komme
“we impossible-make it to come”
vi
vi
weSBJ1PPLNOM
PN
umuliggjør
umuliggjør
make-impossiblePRES
Vtr
det
det
itOBJEXPLET
PN
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr