Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Verbconstructions Norwegian - transitive Part2

This file is a continuation of 'Verbconstructions Norwegian - transitive'.


v-trDir-obDir

ROLE: orientedobj_alongline

SIT-TYPE: PARALLELPATHS/ALONGLINEEXTENSION

streken følger linjen

streken følger linjen
“the stroke follows the line”
streken
streken
strokeSBJDEFSGCOMM
CN
følger
følger
followPRES
Vtr
linjen
linjen
lineOBJDEFSGCOMM
CN

stien følger elven

stien følger elven
“the path follows the river”
stien
stien
pathSBJDEFSGCOMM
CN
følger
følger
followPRES
Vtr
elven
elven
riverOBJDEFSGCOMM
CN
v-trDir-obDir

ROLE: agmover_orientedobj(_line)

SIT-TYPE: LOCOMOCONDUCTION

de legger turen mot nord

de legger turen mot nord
“they go northwards”
de
de
theySBJ3PPLNOM
PN
legger
legger
layPRES
Vtr
turen
turen
tourOBJDEFSGCOMM
CN
mot
mot
towards
PREP
nord
nord
north
 
v-trDir-obDir

ROLE: ag_path

SIT-TYPE: USINGPATH

gutten vil ta stien mot fjellet

gutten vil ta stien mot fjellet
“the boy will take the path towards the mountain”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
vil
vil
willFUT
AUX
ta
ta
take
Vtr
stien
stien
pathOBJDEFSGCOMM
CN
mot
mot
towards
PREP
fjellet
fjellet
mountainDEFSGNEUT
CN
v-trDir-obDir

ROLE: ag_vehcl

SIT-TYPE: USINGVEHICLE

gutten vil ta bussen mot fjellet

gutten vil ta bussen mot fjellet
“the boy will take the bus towards the mountain”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
vil
vil
willFUT
AUX
ta
ta
take
Vtr
bussen
bussen
busOBJDEFSGCOMM
CN
mot
mot
towards
PREP
fjellet
fjellet
mountainDEFSGNEUT
CN
v-tr-suAbsinf

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Å bygge høyhus interesserer Kari

Å bygge høyhus interesserer Kari
“Building highrises interests Kari”
Å
å
toSBJINF
COMP
bygge
bygge
buildINF
Vtr
høyhus
høyhus
highrise
CN
interesserer
interesserer
interestPRES
Vtr
Kari
kari
KariOBJ
Np
v-tr-suDECL

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

At jeg kommer forundrer Kari

At jeg kommer forundrer Kari
“That I come astonishes Kari”
At
at
thatSBJDECL
COMP
jeg
jeg
I
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
forundrer
forundrer
astonishPRES
Vtr
Kari
kari
KariOBJ
Np
v-tr-suYN

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

hvorvidt jeg kommer interesserer Kari

hvorvidt jeg kommer interesserer Kari
“Kari is interested in whether I will come”
hvorvidt
hvorvidt
whetherSBJ
COMP
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
interesserer
interesserer
interestPRES
Vtr
Kari
kari
KariOBJ
Np
v-tr-suWH

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

hvem som kommer interesserer Kari

hvem som kommer interesserer Kari
“Kari is interested in who will come”
hvem
hvem
whoSBJ
Wh
som
som
thatSBJREL
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr
interesserer
interesserer
interestPRES
Vtr
Kari
kari
KariOBJ
Np
v-tr-obDECL

ROLE: sens_thSit

SIT-TYPE: SENSING

Kari ser at Ola sover

Kari ser at Ola sover
“Kari sees that Ola sleeps”
Kari
kari
KariSBJ
Np
ser
ser
seePRES
Vtr
at
at
thatOBJDECL
COMP
Ola
ola
OlaSBJ
Np
sover
sover
sleepPRES
Vitr
v-tr-obDECL

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari vet at jeg kommer

Kari vet at jeg kommer
“Kari knows that I am coming”
Kari
kari
KariSBJ
Np
vet
vet
knowPRES
Vtr
at
at
thatOBJDECL
COMP
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-tr-obYN

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari undres hvorvidt jeg kommer

Kari undres hvorvidt jeg kommer
“Kari wonders whether I am coming”
Kari
kari
KariSBJ
Np
undres
undres
wonder 
V
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-tr-obWH

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari undres hvem som kommer

Kari undres hvem som kommer
“Kari wonders who will come”
Kari
kari
KariSBJ
Np
undres
undres 
wonder 
V
hvem
hvem
who
Wh
som
som
thatSBJ
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-tr-obEqInf

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: ACTIVITY

Kari prøver å komme

Kari prøver å komme
“Kari tries to come”
Kari
kari
KariSBJ
Np
prøver
prøver
tryPRES
Vtr
å
å
toOBJINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-tr-obEqBareinf/ v-rootmodal

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE:

Kari kan padle

Kari kan padle
“Kari can paddle”
Kari
kari
KariSBJ
Np
kan
kan
can
Vtr
padle
padle
paddleOBJINF
Vitr
v-tr-obAbsinf

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari vurderer å komme

Kari vurderer å komme
“Kari considers coming”
Kari
kari
KariSBJ
Np
vurderer
vurderer
considerPRES
Vtr
å
å
toOBJINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-tr-suDECL_obDECL
v-tr-suDECL_obYN
v-tr-suDECL_obWH
v-tr-suWH_obWH


v-trNrfPrtcl-obReflExpl

ROLE: ag

SIT-TYPE: COMPLETEDACTIVITY

Kari dummet seg ut

Kari dummet seg ut
“Kari made a fool of herself”
Kari
kari
KariSBJ
Np
dummet
dumet
foolPAST
Vtr
seg
seg
herselfOBJREFL3P
PN
ut
ut
out
PRT
v-trPrtcl-obRefl

ROLE: ag

SIT-TYPE: COMPLETEDACTIVITY

Ola fiffer seg opp

Ola fiffer seg opp
“Ola shines himself up”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
fiffer
fiffer
shinePRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL3P
PN
opp
opp
up
PRT
v-trPrtcl

ROLE: cog_th

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari fant ut svaret

Kari fant ut svaret
“Kari figured out the answer”
Kari
kari
KariSBJ
Np
fant
fant
findPAST
Vtr
ut
ut
out
PRT
svaret
svaret
answerOBJDEFSGNEUT
CN
v-trPrtcl-obDECL

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari fant ut at jeg kom

Kari fant ut at jeg hadde kommet
“Kari found out that I had come”
Kari
kari
KariSBJ
Np
fant
fant
findPAST
Vtr
ut
ut
out
PRT
at
at
thatOBJDECL
COMP
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
hadde
hadde
havePAST
V
kommet
komet
comePASTPARTPAST
Vitr
v-trPrtcl-obYN

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari fant ut hvorvidt jeg kommer

Kari finner ut hvorvidt jeg kan komme
“Kari finds out whether I can coming”
Kari
kari
KariSBJ
Np
finner
finner
findPRES
Vtr
ut
ut
out
PRT
hvorvidt
hvorvidt
whetherOBJ
COMP
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
kan
kan
couldPRES
V
komme
kome
comeINF
Vitr

Ola regner ut hvorvidt du kommer

Ola regner ut hvorvidt du kan komme
“Ola calculates whether you can come”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
regner
regner
calculatePRES
Vtr
ut
ut
out
PRT
hvorvidt
hvorvidt
whetherOBJ
COMP
du
du
youSBJ2pSGNOM
PN
kan
kan
couldPRES
V
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trPrtcl-obWH

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

Kari fant ut hvem som kommer
“Kari found out who comes”
Kari
kari
KariSBJ
Np
fant
fant
findPAST
Vtr
ut
ut
out
PRT
hvem
hvem
whoOBJ
Wh
som
som
thatSBJ
COMP
kommer
kommeer
comePRES
Vitr


Ola regner ut hva svaret blir

Ola regner ut hva svaret blir
“Ola calculates what the answer will be”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
regner
regner
calculatePRES
Vtr
ut
ut
out
PRT
hva
hva
whatOBJ
Wh
svaret
svaret
answerDEFSGNEUT
CN
blir
blir
becomePRES
COP
v-trPrtcl-obEqInf

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: ACTIVITY

Kari fant på å komme

Kari fant på å komme
“Kari found on to come - "Kari hit upon coming"”
Kari
kari
KariSBJ
Np
fant
fant
foundPAST
Vtr
on
PRT
å
å
toOBJINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr


Kari fant på å komme

'Kari found on to come' - "Kari hit upon coming"
v-trObl

ROLE: ag_th_intrloc

SIT-TYPE: COMMUNICATION

han forteller nyheten til Ola

han forteller nyheten til Ola
“he tells the news to Ola”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
forteller
forteller
tellPRES
Vtr
nyheten
nyheten
newsOBJDEFSGCOMM
CN
til
til
toOBL
PREP
Ola
ola
Ola
Np
v-trObl-obRefl

ROLE: ag_th_com

SIT-TYPE: ACHVMNT

han allierer seg med gutten

han allierer seg med gutten
“he allies himself with the boy”
han
han
heSBJ
PN
allierer
allierer
allyPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PNrefl
med
med
withOBL
PREP
gutten
gutten
boyDEFSGCOMM
CN
v-trObl-oblPRTOFobj

ROLE: ag_aff_locth

SIT-TYPE: PARTWHOLE_AFFECTING

jeg sparker Ola i baken

jeg sparker Ola i baken
“I'm kicking Ola in his butt”
jeg
jeg
ISBJ
PN
sparker
sparker
kickPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
i
i
inOBL
PREP
baken
baken
buttDEFSGCOMM
CN
v-trObl-oblRefl_oblPRTOFobj

ROLE: ag_aff_locth

SIT-TYPE: PARTWHOLE_AFFECTING

Ola klør seg på ryggen

Ola klør seg på ryggen
“Ola scrathes himself on his back”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
klør
klør
scratchPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PNrefl
onOBL
PREP
ryggen
ryggen
backDEFSGCOMM
CN
v-trObl-oblDECL

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

han forteller Ola om at han kommer

han forteller Ola om at han kommer
“he tells Ola about his coming”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
forteller
forteller
tellPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
om
om
aboutOBL
PREP
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trObl-oblYN

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

han spør Ola om hvorvidt han kommer

han spør Ola om hvorvidt han kommer
“he asks Ola as to whether he will come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
spør
spør
askPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
om
om
aboutOBL
PREP
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trObl-oblWH

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

han spør Ola om hvem som kommer

han spør Ola om hvem som kommer
“he asks Ola as to who will be coming”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
spør
spør
askPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
om
om
aboutOBL
PREP
hvem
hvem
who
Wh
som
som
thatSBJ
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trObl-oblEqSuInf

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

han bønnfalt meg om å få komme

han bønnfalt meg om å få komme
“he begged me to be allowed to come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
bønnfalt
bønnfalt
begPAST
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
om
om
aboutOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
be-allowed
AUX
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trNrfObl-obReflExpl_oblEqSuInf

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: COMMITMENT

Ola finner seg i å vente

Ola finner seg i å vente
“Ola accepts having to wait”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
finner
finner
findPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFLEXPLET
PN
i
i
inOBL
 
å
å
toINF
COMP
vente
vente
waitINF
Vitr
v-trObl-oblEqobInf

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

han bønnfalt meg om å gå

han bønnfalt meg om å gå
“he begged me to leave”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
bønnfalt
bønnfallt
begPAST
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
om
om
aboutOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
go
Vitr
v-trObl-obRefl_oblEqObInf

ROLE: ag_th_thSit

SIT-TYPE: COMMITMENT

han forplikter seg til å komme

han forplikter seg til å komme
“he commits himself to come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
forplikter
forplikter
commitPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
til
til
toOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trObl-oblAbsinf

ROLE: ag_intrloc_thSit

SIT-TYPE: LOCUTACT

vi forteller barna om å bygge høyhus

vi forteller barna om å bygge høyhus
“we are telling the children about building highrises”
vi
vi
weSBJ1PPLNOM
PN
forteller
forteller
tellPRES
Vtr
barna
barna
childOBJDEFPL
CN
om
om
aboutOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
bygge
bygge
buildINF
Vtr
høyhus
høyhus
highriseOBJ
CN
v-trScpr-scSuNrg_scAdj

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg syk

han synes meg syk
“he seems sick to me”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
syk
syk
sickSC
ADJ
v-trScpr-scSuNrg_scN

ROLE:cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg en idiot

han synes meg en idiot
“he seems to me to be an idiot”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
en
en
anINDEFSGCOMM
DET
idiot
idiot
idiotSC
CN
v-trScpr-scSuNrg_scPP

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg i godt humør

han synes meg i godt humør
“he seems to me to be in a good mood”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes 
seemPRES 
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
i
i
inSC
PREP
godt
godt
goodINDEFSGNEUT
ADJ
humør
humør
mood
CN
v-trScpr-scSuNrg_scPredprtcl

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg som en idiot

han synes meg som en idiot
“he seems to me like an idiot”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
som
som
asSC
PRT
en
en
anINDEFSGCOMM
DET
idiot
idiot
idiot
CN
v-trScpr-scSuNrg_scInf

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg å komme

han synes meg å komme
“he seems to me to be coming”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes 
seemPRES 
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
å
å
toSCINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trScpr-scSuNrg_scBareinf

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han synes meg komme

han synes meg ute av stand til å gå
“he seems to me unable to walk”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes 
seemPRES 
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
ute
ute
outsideSC
ADV
av
av
of
PREPsel
stand
stand
abilitySGMASC
N
til
til
to
PREPsel
å
å
toINF
COMP
walkINF
V
v-trScpr-scObNrg_scInf

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

jeg formoder ham å være kvalifisert

jeg formoder ham å være kvalifisert
“I assume him to be qualified”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
formoder
formoder
assumePRES
Vtr
ham
ham
himOBJ3PSGACC
PN
å
å
toSCINF
COMP
være
være
beINF
COP
kvalifisert
kvalifisert
qualified
ADJ
v-trScpr-scObNrg_scBareinf

ROLE: sens_thSit

SIT-TYPE: SENSING

jeg ser ham ligge

jeg ser ham ligge
“I see him lying”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
ser
ser
seePRES
Vtr
ham
ham
himOBJ3PSGACC
PN
ligge
ligge
lieSCINF
Vitr
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scBareinf

ROLE: sens_thSit

SIT-TYPE: SENSING

han kjente seg sove

han kjente seg sveve
“he felt himself levitating”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kjente
kjente
feelPAST
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
sveve
sveve
levitateSCINF
Vitr
v-trScpr-scObNrg_scAdj

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han anser Ola skikket

han anser Ola skikket
“he regards Ola as being qualified”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
skikket
skikket
qualifiedSC
ADJ
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scAdj

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han anser seg skikket

han anser seg skikket
“he regards himself qualified”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
skikket
skikket
qualifiedSC
ADJ
v-trScpr-scObNrg_scPredprtcl

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han oppfattet bilen som ny

han oppfattet bilen som ny
“he percieved the car as new”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
oppfattet
oppfattet
perceivePAST
Vtr
bilen
bilen
carOBJDEFSGCOMM
CN
som
som
asSC
 
ny
ny
new
ADJ

jeg anser Ola for å være syk

jeg anser Ola for å være syk
“I regard Ola as being sick”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
for
for
forSC
PRTpred
å
å
toINF
COMP
være
være
beVstemINF
COP
syk
syk
sick
ADJ

jeg anser Ola for å løpe vekk

jeg anser Ola for å unnvike ansvar
“I regard Ola as evading reponsibility”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
for
for
forSC
PRTpred
å
å
toINF
COMP
unnvike
unnvike
evadeINF
Vtr
ansvar
ansvar
responsibility
CN
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scPredprtcl
hun anser seg for å være syk
“she regards herself as being sick”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
anser
anser
regardPRES
Vtr
seg
seg
herselfOBJREFL
PN
for
for
forSC
PRTpred
å
å
toINF
COMP
være
være
beINF
COP
syk
syk
sick
ADJ

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

han oppfattet seg som ny

han oppfattet seg som ny
“he percieved himself as new”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
oppfattet
oppfattet
perceivePAST
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
som
som
asSC
 
ny
ny
new
ADJ
v-trScpr-scObNrg_scN

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: REPRESENT

hun kaller Ola en venn

hun kaller Ola en venn
“she calls Ola a friend”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
kaller
kaller
callPRES
Vtr
Ola
ola
OlaOBJ
Np
en
en
aSC
DET
venn
venn
friend
CN
v-trScpr-scObNrg_obRefl_scN

ROLE: ag_thSit

SIT-TYPE: REPRESENT

hun kaller seg en venn

hun kaller seg en venn
“she calls herself a friend”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
kaller
kaller
callPRES
Vtr
seg
seg
herselfOBJREFL
PN
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
venn
venn
friend
CN
v-trScpr-scObArgConcurr_scAdj

ROLE: ag_affincrem

SIT-TYPE: CONCURRSTATE

han drakk kaffen varm

han drakk kaffen varm
“he drank the coffee warm”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
drakk
drakk
drinkPAST
Vtr
kaffen
kaffen
coffeeOBJDEFSGCOMM
CN
varm
varm
warmSC
ADJ
v-trScpr-scObArgConcurr_scPP

ROLE: ag_thvehcl

SIT-TYPE: CONCURRSTATE

han kjørte bilen i god stand

han kjørte bilen i god stand
“he drove the car in good shape”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kjørte
kjørte
drivePAST
Vtr
bilen
bilen
carOBJDEFSGCOMM
CN
i
i
inSC
PREP
god
god
good
ADJ
stand
stand
shape
CN
v-trScpr-scObArgConcurr_scPredprtcl

ROLE: ag_thvehcl

SIT-TYPE: CONCURRSTATE

han kjørte bilen som firmabil

han kjørte bilen som firmabil
“he drove the car as a company car”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kjørte
kjørte
drivePAST
Vtr
bilen
bilen
carOBJDEFSGCOMM
CN
som
som
asSC
 
firmabil
firmabil
company_car
CN
v-trScpr-scObNrgRes_scAdj

ROLE: csr_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

hun gjør skoene flate

hun gjør skoene flate
“she makes the shoes flat”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
gjør
gjør
makePRES
Vtr
skoene
skoene
shoeOBJDEFPL
CN
flate
flate
flatSCDEFPL
ADJ
v-trScpr-scObNrgRes_scAPP

ROLE: csr_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

hun gjør meg i god form

hun gjør meg i god form
“she makes me in good shape”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
gjør
gjør
makePRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
i
i
inSC
PREP
god
god
good
ADJ
form
form
shape
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scPP

ROLE: ag_th_csdloc

SIT-TYPE: RENDERING_IN_POSITION

hun setter skoene bak bordet

hun setter skoene bak bordet
“she puts the shoes behind the table”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
setter
setter
putPRES
Vtr
skoene
skoene
shoeOBJDEFPL
CN
bak
bak
behindSC
PREP
bordet
bordet
tableDEFSGNEUT
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scPP

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket i stykker ballen

han sparket i stykker ballen
“he kicked the ball to pieces”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
i
i
toSC
PREP
stykker
stykker
piecesINDEFPL
CN
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scAdv

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket ballen bort

han sparket ballen bort
“he kicked the ball away”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
bort
bort
awaySC
ADV
v-trScpr-scObArgCsd_scAdv

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket bort ballen

han sparket bort ballen
“he kicked away the ball”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
bort
bort
awaySC
ADV
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
v-trScpr-scObArgCsd_scAdj

ROLE: ag_aff_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sparket ballen flat

han sparket ballen flat
“he kicked the ball flat”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sparket
sparket
kickPAST
Vtr
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
flat
flat
flatSC
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsd_scAdj

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang rommet tomt

han sang rommet tomt
“he sang the room empty”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
rommet
romet
roomOBJDEFSGNEUT
CN
tomt
tomt
emptySCSGNEUT
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsdBin_scAdj

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han spiser kjøleskapet tomt

han spiser kjøleskapet tomt
“he eats the refrigerator empty”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
spiser
spiser
eatPRES
Vtr
kjøleskapet
kjøleskapet
refrigeratorDEFSGNEUT
CN
tomt
tomt
emptySCSGNEUT
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsd_obRefl_scAdj

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han løp seg sunn

han løp seg sunn
“he ran himself healthy”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
løp
løp
runPAST
Vitr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
sunn
sunn
healthySC
ADJ
v-trScpr-scObNrgCsd_obRefl_scPP

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang seg i god form

han sang seg i god form
“he sang himself in good shape”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
i
i
inSC
PREP
god
god
good
ADJ
form
form
shape
CN
v-trScpr-scObNrgCsd_scAdv

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang sorgene bort

han sang sorgene bort
“he sang the sorrows away”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
sorgene
sorgene
sorrowOBJDEFPL
CN
bort
bort
awaySC
ADV

han karer seg bort

han karer seg bort
“he gets himself away”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
karer
karer
getPRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFL
PN
bort
bort
awaySC
ADV
v-trScpr-scObNrgCsd_scAdv

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

han sang bort sorgene

han sang bort sorgene
“he sang away the sorrows”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sang
sang
singPAST
Vitr
bort
bort
awaySC
ADV
sorgene
sorgene
sorrowOBJDEFPL
CN
v-trNrfAdv-obReflExpl

ROLE: ag

SIT-TYPE: ACTIVITY

han oppfører seg pent

han oppfører seg pent
“he behaves nicely”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
oppfører
oppfører
behavePRES
Vtr
seg
seg
himselfOBJREFLEXPLET
PN
pent
pent
nicely
ADVm
v-trExpnSu-expnDECL

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det bekymrer meg at han kommer

det bekymrer meg at han kommer
“it worries me that he will be coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
bekymrer
bekymrer
worryPRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnYN

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det undrer meg hvorvidt han kommer

det interesserer meg hvorvidt han kommer
“it interests me whether he is coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
interesserer
interesserer
interestPRES
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnWH

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det overrasker meg hvem som kommer

det interresserer meg hvem som kommer
“it interests me who comes”
det
det
itSBJEXPLET
PN
interresserer
interresserer
interestPRES
V
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
hvem
hvem
who
Wh
som
som
that
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnCOND

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det vil ikke forundre meg hvis han kommer

det vil ikke forundre meg hvis han kommer
“it will not surprise me if he comes”
det
det
itSBJEXPLET
PN
vil
vil
will
AUX
ikke
ikke
notNEG
ADVm
forundre
forundre
surpriseINF
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
hvis
hvis
if
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
v-trExpnSu-expnEqInf

ROLE: thSit_cog

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

det behager meg å komme

det behager meg å komme
“it pleases me to come”
det
det
itSBJEXPLET
PN
behager
behager
pleasePRES
Vtr
meg
meg
meOBJ1PSGACC
PN
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
v-trExpnOb-expnDECL

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

vi muliggjorde det at han fikk innreisetillatelse

vi muliggjorde det at han fikk innreisetillatelse
“we made it possible that he got entrance visa”
vi
vi
weSBJ1PPLNOM
PN
muliggjorde
muliggjorde
make-possiblePAST
Vtr
det
det
itOBJEXPLET
PN
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
fikk
fikk
getPAST
Vtr
innreisetillatelse
innreisetillatelse
entrance_visaOBJVstemNMLZ
CN
v-trExpnOb-expnCOND

ROLE: cog_thSit

SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE

jeg vil beklage det hvis du kommer

jeg vil beklage det hvis du kommer
“I will deplore it if you come”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
vil
vil
will
AUX
beklage
beklage
deploreINF
Vtr
det
det
itOBJEXPLET
PN
hvis
hvis
if
COMP
du
du
youSBJ2pNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
tr-obExpn-yninterr
tr-obExpn-whinterr
v-trExpnOb-expnAbsinf

ROLE: ag_csd

SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSENTITY

vi umuliggjør det å komme

vi umuliggjør det å komme
“we impossible-make it to come”
vi
vi
weSBJ1PPLNOM
PN
umuliggjør
umuliggjør
make-impossiblePRES
Vtr
det
det
itOBJEXPLET
PN
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr