Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

User:Lise Fossum

Jeg studerer lingvistikk ved NTNU, Dragvoll. Jeg tar Ling1111 Syntaks som en del av min bachelorgrad i nordisk språk. Trenger bruker på denne siden for syntaksen i emnet jeg tar.

Retrieved from "https://typecraft.org/w/index.php?title=User:Lise_Fossum&oldid=10392"