Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

ImagAct Demo 2

25 scenes with Norwegian caption from ImagAct (see ImagAct Demo for another 25 scenes).


Marit snurrer på hjulet
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
snurrer
snurrer
  
V
atSELCT
PREP
hjulet
hjulet
 DEFSGNEUT
N


Marit limer lappen på platen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
limer
limer
gluePRES
V
lappen
lappen
stickDEFSGMASC
N
at
PREP
platen
platen
plateDEFSGMASC
N


Marit klistrer lappen på platen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
klistrer
klistrer
glue 
V
lappen
lappen
stickDEFSGMASC
N
at
PREP
platen
platen
plateDEFSGMASC
N


Marit fester lappen på platen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
fester
fester
  
V
lappen
lappen
stickDEFSGMASC
N
at
PREP
platen
platen
plateDEFSGMASC
N


Marit tar seg på kinnet
“Marit touches her cheek”
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
tar
tar
takePRESCAT1 
V
seg
seg
3PREFLCAT1
PNana
atCAT1
PREP
kinnet
kinnet
cheekDEFSGNEUT
N


Marit flytter seg bort til bordet
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
flytter
flytter
 PRES
V
seg
seg
3PREFL
PNana
bort
bort
awaySC
ADV
til
til
DIR
PREP
bordet
bordet
tableDEFSGNEUT
N


Marit strekker ut bena på stolen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
strekker
strekker
stretch 
V
ut
ut
out
PRT
bena
bena
legDEFPLNEUT
N
at
PREP
stolen
stolen
chairDEFSGMASC
N


Marit lener seg mot veggen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
lener
lener
 PRES
V
seg
seg
3PREFL
PNana
mot
mot
towards
PREP
veggen
veggen
wallDEFSGMASC
N


sommerfuglen setter seg på blomstene
sommerfuglen
sommerfuglen
butterflyDEFSGMASC
N
setter
setter
setPRES
V
seg
seg
3PREFL
PNana
at
PREP
blomstene
blomstene
flowerDEFPLMASC
N


Marit bøyer tråden
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
bøyer
bøyer
bendPRES
V
tråden
tråden
wireDEFSGMASC
N


Marit blander sammen det lyse og det mørke cerealet
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
blander
blandeer
mixPRES
V
sammen
sammen
together
ADV
det
det
 
DET
lyse
lyse
light
ADJ
og
og
and
CONJC
det
det
 
DET
mørke
mørke
dark
ADJ
cerealet
cerealet
cerealDEFSGNEUT
N


Marit blander kortene
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
blander
blandeer
mixPRES
V
kortene
kortene
cardDEFPLNEUT
N


Marit stokker kortene
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
stokker
stokker
mix 
 
kortene
kortene
cardDEFPLNEUT
N


Marit snur siden
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
snur
snur
turnPRES
V
siden
siden
pageDEFSGMASC
N


Marit vender siden
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
vender
vender
turnPRES
V
siden
siden
pageDEFSGMASC
N


Marit blar om siden
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
blar
blar
turnPRES
V
om
om
over
PREP
siden
siden
pageDEFSGMASC
N


Jon snur seg i sengen
Jon
Jon
 
Np
snur
snur
turnPRES
V
seg
seg
3PREFL
PNana
i
i
in
PREP
sengen
sengen
bedDEFSGMASC
N


Marit vrenger sokken
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
vrenger
vrenger
turn-inside-outPRES
V
sokken
sokken
sockDEFSGMASC
N


Marit justerer mikrofonen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
justerer
justerer
adjust 
V
mikrofonen
mikrofonen
microphoneDEFSGMASC
N


Marit bandasjerer armen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
bandasjerer
bandasjerer
 PRES
V
armen
armen
armDEFSGMASC
N


Marit vinner bandasjen rundt armen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
vinner
vinner
windPRES
V
bandasjen
bandasjenen
 DEFSGMASC
N
rundt
rundt
around
PREP
armen
armen
armDEFSGMASC
N


Marit tørker av armen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
tørker
tørker
sweep 
V
av
av
off
PREP
armen
armen
armDEFSGMASC
N


Marit vasker av flekken
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
vasker
vasker
washPRES
V
av
av
off
PREP
flekken
flekken
patchDEFSGMASC
N


Marit tørker av flekken
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
tørker
tørker
sweep 
V
av
av
off
PREP
flekken
flekken
patchDEFSGMASC
N


Marit tørker smulene av benken
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
tørker
tørker
sweep 
V
smulene
smulene
crumbDEFPLMASC
N
av
av
off
PREP
benken
benken
benchDEFSGMASC
N


Marit soper smulene fra benken
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
soper
soper
sweepPRES
V
smulene
smulene
crumbDEFPLMASC
N
fra
fra
fromSRC
PREP
benken
benken
benchDEFSGMASC
N


Marit skrubber flekken av platen
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
skrubber
skrubber
scrubPRES
V
flekken
flekken
patch
N
av
av
 
PREP
platen
platen
plateDEFSGMASC
N


Marit skrubber skitten fra bordet
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
skrubber
skrubber
scrub 
V
skitten
skitten
dirt 
N
fra
fra
fromSRC
PREP
bordet
bordet
tableDEFSGNEUT
N


Marit skreller gulerøttene
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
skreller
skreller
peelPRES
V
gulerøttene
gulerøttene
carrotDEFPLMASC
N


Marit rydder på bordet
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
rydder
rydder
tidyPRES
V
at
PREP
bordet
bordet
tableDEFSGNEUT
N


Marit snur siden
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
snur
snur
turnPRES
V
siden
siden
pageDEFSGMASC
N


Marit vender arket
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
vender
vender
turnPRES
V
arket
arket
pageDEFSGNEUT
N


Marit vender på boken
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
vender
vender
turnPRES
V
atSELCT
PREP
boken
boken
bookOBJDEFSGMASC
N


Marit kaster ballen opp
Marit
Marit
MaritFEM3P
Np
kaster
kaster
throwPRES
Vtr
ballen
ballen
ballOBJDEFSGCOMM
CN
opp
opp
up
ADV