Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Gjennom

Gutten slo gjennom veggen
“The boy struck through the wall”
Gutten
gutten
boyDEFMASCSG
N
slo
slo
hitPAST
V
gjennom
gjennom
through
PREP
veggen
veggen
wallDEFMASCSG
N


Hun løp gjennom hagen til naboen
“She ran through the neighbour's garden”
Hun
hun
she
N
løp
løp
runPAST
V
gjennom
gjennom
through
PREP
hagen
hagen
gardenDEFMASCSG
N
til
til
GEN
 
naboen
naboen
neighbourDEFMASCSG
N


Voyager flyter sakte gjennom verdensrommet
“Voyager slowly floats through space”
Voyager
voyager
 
N
flyter
flyter
floatPRES
V
sakte
sakte
slowly
ADVm
gjennom
gjennom
through
PREP
verdensrommet
verdensrommet
space
N


Hun forsvant mens hun gikk gjennom tunellen
“She disappeared while walking through the tunnel”
Hun
hun
she
N
forsvant
forsvant
disappearPAST
V
mens
mens
while
 
hun
hun
she
N
gikk
gikk
walkPAST
V
gjennom
gjennom
through
PREP
tunnellen
tunnellen
 DEFMASCSG
NBack to Motion and Space