Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Test corpus for Mandarin

Source information
Source {{{source}}}
Author/Creator/Speaker(s) Miaomiao Zhang
Title {{{title}}}
Original language {{{Olanguage}}}
Date/Place {{{date/place}}}
Publisher www.typecraft.org
Type other
Annotator Miaomiao Zhang
Contributor {{{contributor}}}
Corpus translator {{{corpustranslator}}}
Link to the annotated dataset {{{link}}}

Wo de yi ge da xue tong xue yao zai shengdanjie lai kan wo.
Ke shi nuowei tian tai leng le.
Ta pa leng bu gan lai le.
wo jian yi ta ming nian xia tian guo lai.