Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Tense in Chinese Mandarin

Source information
Source {{{source}}}
Author/Creator/Speaker(s) Miaomiao Zhang
Title {{{title}}}
Original language {{{Olanguage}}}
Date/Place {{{date/place}}}
Publisher www.typecraft.org
Translator Miaomiao Zhang
Annotator Miaomiao Zhang
Contributor {{{contributor}}}
Corpus translator {{{corpustranslator}}}
Link to the annotated dataset {{{link}}}

jin tian tian qi hen hao.
wai mian qi wen da dao le ling xia 8.
qian ji tian qi wen zhi you ling xia 17.
sheng dan jie kuai yao dao le.
ta qu guo zhong-guo (hao-duo ci le).
xiao mao chi- wan le.
xiao mao chi-wan yu jiu shui le.