Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Parallel speech and text annotation

Source information
Source {{{source}}}
Author/Creator/Speaker(s) Phonetic Database
Title {{{title}}}
Original language {{{Olanguage}}}
Date/Place {{{date/place}}}
Publisher Sound to Sense (S2S) - exploring how humans and computers understand speech
Type collection
Annotator Asger Hagerup
Corpus translator {{{corpustranslator}}}
Link to the annotated dataset {{{link}}}

Så, hvis vi tar den første tredelen fra venstre.
Jeg ser bildet, kan du si, litt på skrått ned, ovenifra.
Det dekker omtrent hele det venstre…mest…altså, venstreste kortsiden.
Hun står med ryggen mot veggen opp og ser på han som skal kaste ballen, som står utenfor, og peker på boksene.
Foran kortsida av svampen så er det en bøtte, med en hank på, og halveis fyllt med vann.
Altså, du har TVen som er nesten helt inntil nederste delen av rektangelet, og så har du et område som er like bredt som TVen, nedenfor TVen igjen.
Og de når cirka opp til hodet på slangen, altså den slange-slangen, ikke vannslangen.
Ved siden av døra, så henger det fra taket, rett ned, en…en sånn lyspære.
Understehylla…så er…kan vi dele inn i to, på venstresida så er det bare en bunt med…med håndklær.
Så er det vasken, og over vasken så er det svært speil som rekker helt opp til nesten toppen av det skapet ved siden av.
Så har du de to langsidene…ligger da liksom parallellt med den venstreveggen.