Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Ekyeshongoro ( Hymn) - Mukama ninkutakira

Source information
Source recording
Author/Creator/Speaker(s) Kashenshero Church of Uganda
Title Mukama ninkutakira
Original language Runyankore-Rukiga
Date/Place 24-01-2012
Type other
Annotator Misah Natumanya
Contributor Misah Natumanya
Corpus translator Misah Natumanya
Link to the annotated dataset [1]


Transcription
Mukama ninkutakira orahukye oije onjune
Nobu ndabe ndi otashemeire nyakira nk’oku ndi
Nyakiira mukama............
Ndi mubi orengyeresereize kandi nomanyira kimwe
Ompindure omuntu musya mbe nk’oku orikwenda
Nyakiira mukama............
Okweshemeza kundemire amaani gangye ni makye
Kwonka ahabwa eiziina ryawe,onjune nk’oku ndi
Nyakiira mukama............
Reeba ninkweshengyereza ongire nk’oku orikwenda
Byona ebi orankorere obihikiirize.
Nyakiira mukama............