Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Verb - Particle expressions in Norwegian"

Line 1: Line 1:
 +
--[[User:Lars Hellan|Lars Hellan]] ([[User talk:Lars Hellan|talk]]) 11:51, 19 February 2017 (CET)
 +
 
The following are typical combinations of verbs and adverbs (often called 'particles'), in some cases followed by a preposition.  
 
The following are typical combinations of verbs and adverbs (often called 'particles'), in some cases followed by a preposition.  
  

Revision as of 10:51, 19 February 2017

--Lars Hellan (talk) 11:51, 19 February 2017 (CET)

The following are typical combinations of verbs and adverbs (often called 'particles'), in some cases followed by a preposition.

Related page: Verb - Preposition expressions in Norwegian

(Note: Many of the words here listed as adverbs (particles) can also be used in ways one could categorize as prepositions; the patterns are what concern us here, not their classification.)


ankre opp

auke på

ause opp

bakke ut

bla om

bla opp

blomstre opp

blunde av

blusse opp

blåse bort

boble over

bremse opp

brenne opp

brenne ned

bruse opp

bryte opp

bukke under

bule ut

bulne ut

bunkre opp

buse ut

buse på

bæsje ut

bøye av

dabbe av

dale ned

dampe bort

dette av

diske opp

dorme av

dra ut

droppe ut

dukke opp

dunste bort

duppe av

ebbe ut

ese ut

falle av

fare vill

farge av

flagge ut

flamme opp

flasse av

flippe ut

flomme over

flyte over

flømme over

fordunste bort

friskne til

fryse til

fyke bort

fyre opp

følge opp

følge med

følgje opp

gape opp

gi opp

gire om

gjørs på

gripe inn

gro opp

gro igjen

gyve løs på

hagle ned

hamle opp med

hardne til

henge opp

hjelpe til

hovne opp

hvile ut

hølje ned

høre etter

ile til

ilskne opp

kaste opp

kjøre opp

klappe igjen

klare opp

klare opp i

knekke sammen

knele ned

komme bort

kvikne til

kvile ut

la om

lade opp

lange ut

lave ned

legge opp

lekke ut

levne etter

ligge fast

livne til

lufte ut

lyse opp

melde fra

melde fra om

melde fra om

melde fra om

munne ut

møte opp

nå frem

nå fram

nøre opp

ordne opp

pakke opp

peise på

pigge unna

piple frem

prelle av

punge ut

pusse opp

puste inn

puste ut

pøse på

pøse ned

rase ut

re opp

reie opp

reinske opp

reke omkring

rekke fram

rekke frem

renne ut

ringe av

rippe opp i

rope ut

ruste bort

ruste opp

ruste ned

rydde opp

rydde opp i

rykke ut

råke ut for

råtne bort

røyne på

sakke akterut

se opp

segne om

si fra om

sige sammen

sile unna

sitte ned

sjalte over til

sjalte over på

sjekke ut

sjekke inn

sjukne bort

skeie ut

skjene ut

skli ut

skrike ut

skritte ut

skrive ferdig

skrumpe inn

skvalpe over

skvulpe over

slakke opp

slappe av

sleppe opp

slippe unna

slutte opp

slå opp

smalne inn

smelle igjen

smuldre bort

snakke ut

snu om

snurre rundt

sovne av

sovne inn

sparke ut

spe på med

speede opp

spenne av

spire opp

spore av

springe ut

sprute ut

spytte ut

stanse opp

starte opp

steppe inn

stige opp

stille opp

stime unna

stimle sammen

stimle til

stoppe opp

strekke ut

stresse av

stritte imot

strømme til

styrte til

stå opp

støve ned

svime av

svinne bort

svinne hen

svulme opp

sykne bort

sykne hen

synge ut

søkke ned

søple til

takke av

tanke opp

tenne opp

tetne til

tine opp

titte opp

tjukne til

trappe ned

trappe opp

tre av

tre til

troppe opp

trå til

tråkke til

trø til

ture frem

ture fram

tyte ut av

tyte ut

tø opp

tørke ut

tørke inn

tørne inn

tøye ut

vakne opp

valne bort

varme opp

varte opp med

vaske opp

velle opp

vike unna

visne bort

visne hen

våkne opp

ymte frempå

ymte frampå

øke på

øse ut