Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Valency label SAS for Norwegian

Revision as of 17:23, 12 February 2020 by Typecraft (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

See also Valency label 'SAS'.


SAS Labels

SAS Label Example in Norwegian
EXPL det regner
EXPL+adpos det klarner opp
EXPL+adpos det kvekker i Ola
EXPL+adpos det verker i tannen
EXPL+NPrefl+PP det dreier seg om tannen
EXPL+NP det mangler tre geiter
EXPL+NPrefl+NP det smyger seg en mann
EXPL+NP+adpos det smetter en katt ut
EXPL+adpos+NP det smetter ut en katt
EXPL+NPrefl+adpos+NP det sniker seg ut en mann
EXPL+NP+adpos det sitter en mann i stolen
EXPL+NPrefl+NP+adpos det oppholder seg en gutt i hagen
EXPL+NPrefl+adpos det setter seg en gutt
EXPL+NP+NP det venter ham en ulykke
NP gutten hopper
NP+adpos Ola slapper av
NP+adpos Ola stopper opp
NP+PP pilen peker mot nord
NP+NPrefl gutten lister seg
Sdecl at han sover hender
NP+PP jeg snakker om fjellet
NP+PP+PP jeg snakker med Ola om fjellet
NP+PP jeg snakker om fjellet
NP+PP hun bor i Finnmark
NP+PP[Sdecl] jeg snakker om at du kommer
NP+PP[Sdecl:som] jeg later som (om) jeg kommer
Squest+PP om han kommer avhenger av Ola
NP+adpos+PP:som[S] han ser ut som han kommer
NP+adpos+PRTP det ser ut som om gutten kommer
NP+adpos+PRTP han ser ut som Ola
NP+adpos han fungerer godt
NP+VP han kan komme
NP+VPperf han har kommet
NP+VPpass han ble skutt
NP+APpred gutten virker syk
NP+NPpred gutten synes et talent
NP+PPpred gutten virker i orden
NP+PRTPpred gutten virker som en feiging
NP+XPpred han forblir rolig
NP+NPrefl+INF:raisSBJ stjernen lot seg se
NP+NPrefl+XP:raisSBJ Ola fortoner seg syk
NP+NP+INF:raisOBJ de lot sangen synge
NP+INF:raisSBJ han synes komme
EXPL+APpred+S det synes merkelig at han kommer
EXPL+PRTPpred+S det synes som en tilfeldighet at han kommer
NP+APpred koppen renner full
NP+PRTPpred:som Ola stiller som forsvarer
NP+XPpred kaffen koker bort
EXPL+Sdecl det hender at han kommer
EXPL+PP[Sdecl] det later til at han kommer
EXPL+adpos+PP[S] det ser ut til at han kommer
EXPL+PP+SquestYN det avhenger av deg om han vil vinne
EXPL+PP+SquestWH det avhenger av deg hvem som vinner
EXPL+PP[SquestWH]+SquestWH det avhenger av hvem som sover hvem som smiler
EXPL+PP[SquestYN]+SquestYN det avhenger av hvorvidt Ola sover hvorvidt Kari smiler
EXPL+PP[SquestYN]+SquestWH det avhenger av hvorvidt Ola sover hvem som smiler
EXPL+PP[SquestWH]+SquestYN det avhenger av hvem som sover hvorvidt Kari smiler
NP+NP stenen veier fem kg
NP+NP filmen varer timer
NP+NP hun skyter plastikkuler
NP+NPrefl Kari vasker seg
NP+NPrefl Kari skammer seg
NP+NP han styrer vognen
NP+NP Kari sender pakken
NP+NPrefl+ADVP Han famler seg frem
NP+NP+adpos han retter pilen mot nord
NP+NP+adpos han tegner linjen mot venstre
NP+NP Kari passerer kirken
NP+NP gutten ledsager presidenten
NP+NP+adpos de legger turen mot nord
NP+NP+adpos gutten tar stien mot fjellet
NP+NP+adpos gutten tar bussen mot fjellet
Sdecl+NP At jeg kommer forundrer Kari
SquestYN+NP hvorvidt jeg kommer interesserer Kari
SquestWH+NP hvem som kommer interesserer Kari
Squest+NP hvorvidt jeg kommer interesserer Kari
NP+Sdecl Kari ser at Ola sover
NP+Sdecl Kari ser Ola sover
NP+Squest Kari vet hvorvidt jeg kommer
NP+INF:equiSBJ Kari kan padle
Sdecl+Sdecl At han kommer antyder at hun kommer
Sdecl+Squest At han kommer indikerer hvorvidt hun kommer
Squest+Squest om han kommer indikerer hvorvidt hun kommer
NP+NP+adpos Kari viste ham frem
NP+NP+adpos Kari muntret ham opp
NP+NPrefl+adpos Kari dummet seg ut
NP+adpos+NP Kari fant ut hemmeligheten
NP+adpos+S Kari fant ut hvorvidt jeg kommer
NP+NP+PP han forteller nyheten til Ola
NP+NPrefl+PP Ola betrodde seg til Kari
NP+NP+adpos Kari tilbringer ferien i Mali
NP+NP+PP[Sdecl] han forteller Ola om at han kommer
NP+NPrefl+PP[Sdecl] hun forvisset seg om at han kom
NP+NPrefl+PP[Squest] hun forvisset seg om hvorvidt han kom
Sdecl+NP+PP[Sdecl] at han kom overbeviste meg om at hun kom
NP+NP+PP[Squest] han forteller Ola om hvorvidt han kommer
Sdecl+NP+PP[Squest] at han kom overbeviste meg om hvorvidt hun kom
Squest+NP+PP[Sdecl] at han kom overbeviste meg om hvorvidt hun kom
NP+NP+adpos Kuren bekom ham godt
NP+NPrefl+adpos Han skikket seg vel
NP+NP+APpred han forekommer meg syk
NP+NP+NPpred han synes meg en idiot
NP+NP+PRTPpred han foresvever meg som syk
NP+NP+PRTPpred:som han foresvever meg som syk
NP+NP+PRTPpred:som han synes meg som en idiot
Ola viser seg som venn
NP+NP+INF:raisSBJ han synes meg komme
NP+NPrefl+INF:raisOBJ han lot ham sove
NP+NPrefl+INF:raisOBJ han lot seg flyte
NP+NP+APpred han anser Ola kvalifisert
NP+NPrefl+APpred han anser seg skikke t
NP+NP+PRTPpred:som jeg anser Ola som syk
NP+NPrefl+PRTPpred:som hun viser seg som Olas venn
NP+NP+PRTPpred:som hun anser ham som tilhenger
NP+NP+VPpass han forutsetter henne reddet
NP+NP+APpred hun kaller Ola en venn
NP+NPrefl+NPpred hun kaller seg en venn
NP+NP+APpred han drakk kaffen varm
NP+EXPL+APpred+S hun gjorde det mulig at Ola fikk komme
NP+NP+PP hun setter skoene bak bordet
NP+PP[refl]+NP Ola har i seg tranpastillene
NP+PP[refl]+NP Ola jafser i seg maten
NP+NP+XP han sparket ballen bort
NP+adpos+NP han sparket bort ballen
NP+NP+XPpred han sang rommet tomt
NP+NPrefl+XPpred han karer seg bort
NP+NP+XPpred han sang sorgene bort
NP+XPpred+NP han sang bort sorgene
NP+NPrefl+XPpred han pisker seg ren
NP+NP+XPpred han sparker ballen unna
EXPL+NP+Sdecl det foresvever Ola at du er frisk
EXPL+NP+SquestYN det interesserer meg hvorvidt han kommer
EXPL+NP+SquestWH det overrasker meg hvem som kommer
EXPL+NPrefl+Sdecl det viser seg at han kommer
EXPL+NPrefl+SquestYN det viser seg om han kommer
EXPL+NPrefl+SquestWH det viser seg hvem som kommer
EXPL+NPrefl+S det vil ikke forundre meg hvis han kommer
NP+EXPL+Sdecl vi muliggjorde det at han fikk innreisetillatelse
NP+EXPL+S jeg vil beklage det om du kommer
NP+NP+NP han unner henne boken
NP+NPrefl+NP hun unner seg litt vin
Sdecl+NP+NP at han synger gir Kari hodepine
Squest+NP+NP hvorvidt han kommer vil vise oss angrepsplanen
NP+NP+Sdecl Kari forteller meg at han kommer
NP+NPrefl+Sdecl hun forestiller seg at du er syk
NP+NP+SquestYN instrumentet viser Ola hvorvidt du er syk
NP+NP+SquestWH han forteller meg hvem som kommer
NP+NP+INF:equiOBJ jeg ber Ola komme
NP+NPrefl+SquestYN han undrer seg hvorvidt du kommer
NP+NPrefl+SquestWH han undrer seg hvem som kommer
Sdecl+NP+Sdecl at han kommer viser oss at han er skyldig
Sdecl+NP+Squest at han kommer viser oss hvorvidt han er skyldig
NP+NP+NP+PP jeg kyler Ola ballen i ryggen
NP+APpred han er snill
Sdecl+APpred at du kommer er fint
Squest+APpred hvorvidt han kommer er uvisst
NP+NPpred han er bonde
Sdecl+NPpred at han kom var et sjokk
NP+ADVPpred hun er her
NP+PPpred hun er i Finnmark
Sdecl+PPpred at han kom var over forventning
NP+PRTPpred Ola er som en gud
SquestYN+PRTPpred hvorvidt soldatene lystrer er som et lottospill
SquestWH+PRTPpred hvem som lystrer er som et lottospill
NP+NP dette er mannen
NP+Sdecl problemet er at han spiser silden
NP+SquestWH problemet er hvem som spiser silden
EXPL+APpred+S det er fint at du kommer
EXPL+APpred+SquestYN det er uvisst hvorvidt du kommer
EXPL+APpred+SquestWH det er uvisst hvem som kommer
EXPL+NPpred+Sdecl det er en skuffelse at han kommer
EXPL+PPpred+Sdecl det er for andre gang at han taper
EXPL+PPpred+SquestYN det er hinsides diskusjon hvorvidt han kommer
EXPL+PRTPpred+Sdecl det er som en forbannelse at han kommer
EXPL+APpred+adpos det er fint i Finnmark
NP+VP Ola driver og skriver
NP+NP+XPpred han sparker ballen unna
NP+PRTPpred:som gutten synes som han er syk
NP+PRTPpred:som_om gutten synes som om han er syk
NP+AP+NP hun sparket flat ballen
NP+INF:equiSBJ Kari kan padle
EXPL det regner
EXPL+adpos det klarner opp
NP+NPrefl+PRTPpred:som Ola viser seg som venn
NP+NP+INF:raisSBJ han synes meg komme
NP+NPrefl+INF:raisOBJ han lot ham sove
NP+NPrefl+INF:raisOBJ han lot seg flyte
NP+NP+APpred han anser Ola kvalifisert
NP+NPrefl+APpred han anser seg skikke t
NP+NP+PRTPpred:som jeg anser Ola som syk
NP+NPrefl+PRTPpred:som hun viser seg som Olas venn
NP+NP+PRTPpred:som hun anser ham som tilhenger
NP+NP+VPpass han forutsetter henne reddet
NP+NP+APpred hun kaller Ola en venn
NP+NPrefl+NPpred hun kaller seg en venn
NP+NP+APpred han drakk kaffen varm
NP+EXPL+APpred+S hun gjorde det mulig at Ola fikk komme
NP+NP+PP hun setter skoene bak bordet
NP+PP[refl]+NP Ola har i seg tranpastillene
NP+PP[refl]+NP Ola jafser i seg maten
NP+NP+XP han sparket ballen bort
NP+adpos+NP han sparket bort ballen
NP+NP+XPpred han sang rommet tomt
NP+NPrefl+XPpred han karer seg bort
NP+NP+XPpred han sang sorgene bort
NP+XPpred+NP han sang bort sorgene
NP+NPrefl+XPpred han pisker seg ren
NP+NP+XPpred han sparker ballen unna
EXPL+NP+Sdecl det foresvever Ola at du er frisk
EXPL+NP+SquestYN det interesserer meg hvorvidt han kommer
EXPL+NP+SquestWH det overrasker meg hvem som kommer
EXPL+NPrefl+Sdecl det viser seg at han kommer
EXPL+NPrefl+SquestYN det viser seg om han kommer
EXPL+NPrefl+SquestWH det viser seg hvem som kommer
EXPL+NPrefl+S det vil ikke forundre meg hvis han kommer
NP+EXPL+Sdecl vi muliggjorde det at han fikk innreisetillatelse
NP+EXPL+S jeg vil beklage det om du kommer
NP+NP+NP han unner henne boken
NP+NPrefl+NP hun unner seg litt vin
Sdecl+NP+NP at han synger gir Kari hodepine
Squest+NP+NP hvorvidt han kommer vil vise oss angrepsplanen
NP+NP+Sdecl Kari forteller meg at han kommer
NP+NPrefl+Sdecl hun forestiller seg at du er syk
NP+NP+SquestYN instrumentet viser Ola hvorvidt du er syk
NP+NP+SquestWH han forteller meg hvem som kommer
NP+NP+INF:equiOBJ jeg ber Ola komme
NP+NPrefl+SquestYN han undrer seg hvorvidt du kommer
NP+NPrefl+SquestWH han undrer seg hvem som kommer
Sdecl+NP+Sdecl at han kommer viser oss at han er skyldig
Sdecl+NP+Squest at han kommer viser oss hvorvidt han er skyldig
NP+NP+NP+PP jeg kyler Ola ballen i ryggen
NP+APpred han er snill
Sdecl+APpred at du kommer er fint
Squest+APpred hvorvidt han kommer er uvisst
NP+NPpred han er bonde
Sdecl+NPpred at han kom var et sjokk
NP+ADVPpred hun er her
NP+PPpred hun er i Finnmark
Sdecl+PPpred at han kom var over forventning
NP+PRTPpred Ola er som en gud
SquestYN+PRTPpred hvorvidt soldatene lystrer er som et lottospill
SquestWH+PRTPpred hvem som lystrer er som et lottospill
NP+NP dette er mannen
NP+Sdecl problemet er at han spiser silden
NP+SquestWH problemet er hvem som spiser silden
EXPL+APpred+S det er fint at du kommer
EXPL+APpred+SquestYN det er uvisst hvorvidt du kommer
EXPL+APpred+SquestWH det er uvisst hvem som kommer
EXPL+NPpred+Sdecl det er en skuffelse at han kommer
EXPL+PPpred+Sdecl det er for andre gang at han taper
EXPL+PPpred+SquestYN det er hinsides diskusjon hvorvidt han kommer
EXPL+PRTPpred+Sdecl det er som en forbannelse at han kommer
EXPL+APpred+adpos det er fint i Finnmark
NP+VP Ola driver og skriver
NP+NP+XPpred han sparker ballen unna
NP+PRTPpred:som gutten synes som han er syk
NP+PRTPpred:som_om gutten synes som om han er syk
NP+AP+NP hun sparket flat ballen
NP+INF:equiSBJ Kari kan padle