Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Valency label SAS for Norwegian

Revision as of 17:16, 12 February 2020 by Typecraft (Talk | contribs) (SAS Labels)


SAS Labels

SAS Label Example in Norwegian
EXPL det regner
EXPL+adpos det klarner opp
EXPL+adpos det kvekker i Ola
EXPL+adpos det verker i tannen
EXPL+NPrefl+PP det dreier seg om tannen
EXPL+NP det mangler tre geiter
EXPL+NPrefl+NP det smyger seg en mann
EXPL+NP+adpos det smetter en katt ut
EXPL+adpos+NP det smetter ut en katt
EXPL+NPrefl+adpos+NP det sniker seg ut en mann
EXPL+NP+adpos det sitter en mann i stolen
EXPL+NPrefl+NP+adpos det oppholder seg en gutt i hagen
EXPL+NPrefl+adpos det setter seg en gutt
EXPL+NP+NP det venter ham en ulykke
NP gutten hopper
NP+adpos Ola slapper av
NP+adpos Ola stopper opp
NP+PP pilen peker mot nord
NP+NPrefl gutten lister seg
Sdecl at han sover hender
NP+PP jeg snakker om fjellet
NP+PP+PP jeg snakker med Ola om fjellet
NP+PP jeg snakker om fjellet
NP+PP hun bor i Finnmark
NP+PP[Sdecl] jeg snakker om at du kommer
NP+PP[Sdecl:som] jeg later som (om) jeg kommer
Squest+PP om han kommer avhenger av Ola
NP+adpos+PP:som[S] han ser ut som han kommer
NP+adpos+PRTP det ser ut som om gutten kommer
NP+adpos+PRTP han ser ut som Ola
NP+adpos han fungerer godt
NP+VP han kan komme
NP+VPperf han har kommet
NP+VPpass han ble skutt
NP+APpred gutten virker syk
NP+NPpred gutten synes et talent
NP+PPpred gutten virker i orden
NP+PRTPpred gutten virker som en feiging
NP+XPpred han forblir rolig
NP+NPrefl+INF:raisSBJ stjernen lot seg se
NP+NPrefl+XP:raisSBJ Ola fortoner seg syk
NP+NP+INF:raisOBJ de lot sangen synge
NP+INF:raisSBJ han synes komme
EXPL+APpred+S det synes merkelig at han kommer
EXPL+PRTPpred+S det synes som en tilfeldighet at han kommer
NP+APpred koppen renner full
NP+PRTPpred:som Ola stiller som forsvarer
NP+XPpred kaffen koker bort
EXPL+Sdecl det hender at han kommer
EXPL+PP[Sdecl] det later til at han kommer
EXPL+adpos+PP[S] det ser ut til at han kommer
EXPL+PP+SquestYN det avhenger av deg om han vil vinne
EXPL+PP+SquestWH det avhenger av deg hvem som vinner
EXPL+PP[SquestWH]+SquestWH det avhenger av hvem som sover hvem som smiler
EXPL+PP[SquestYN]+SquestYN det avhenger av hvorvidt Ola sover hvorvidt Kari smiler
EXPL+PP[SquestYN]+SquestWH det avhenger av hvorvidt Ola sover hvem som smiler
EXPL+PP[SquestWH]+SquestYN det avhenger av hvem som sover hvorvidt Kari smiler
NP+NP stenen veier fem kg
NP+NP filmen varer timer
NP+NP hun skyter plastikkuler
NP+NPrefl Kari vasker seg
NP+NPrefl Kari skammer seg
NP+NP han styrer vognen
NP+NP Kari sender pakken
NP+NPrefl+ADVP Han famler seg frem
NP+NP+adpos han retter pilen mot nord
NP+NP+adpos han tegner linjen mot venstre
NP+NP Kari passerer kirken
NP+NP gutten ledsager presidenten
NP+NP+adpos de legger turen mot nord
NP+NP+adpos gutten tar stien mot fjellet
NP+NP+adpos gutten tar bussen mot fjellet
Sdecl+NP At jeg kommer forundrer Kari
SquestYN+NP hvorvidt jeg kommer interesserer Kari
SquestWH+NP hvem som kommer interesserer Kari
Squest+NP hvorvidt jeg kommer interesserer Kari
NP+Sdecl Kari ser at Ola sover
NP+Sdecl Kari ser Ola sover
NP+Squest Kari vet hvorvidt jeg kommer
NP+INF:equiSBJ Kari kan padle
Sdecl+Sdecl At han kommer antyder at hun kommer
Sdecl+Squest At han kommer indikerer hvorvidt hun kommer
Squest+Squest om han kommer indikerer hvorvidt hun kommer
NP+NP+adpos Kari viste ham frem
NP+NP+adpos Kari muntret ham opp
NP+NPrefl+adpos Kari dummet seg ut
NP+adpos+NP Kari fant ut hemmeligheten
NP+adpos+S Kari fant ut hvorvidt jeg kommer