Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Kiberkino

Revision as of 14:30, 20 March 2013 by Jana Kocjan (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Source information
Source written material
Author/Creator/Speaker(s) Jana Kocjan
Title Kiberkino
Original language Slovenian
Date/Place 20.3.2013
Online distribution http://www.delo.si/kultura/film/kiberkino-v-kiberpipi.html
Type article
Annotator Jana Kocjan
Contributor Delo newspaper
Link to the annotated dataset http://typecraft.org/TCEditor/2182/

V multimedijskem centru Kiberpipa bodo zvečer odprli Kiberkino.
In multimedia centre Kiberpipa will tonight open Kiberkino

Odprtje bo pospremil dvodnevni filmski festival, v okviru katerega bodo predstavili filme slovenskih režiserk, ki so po
Opening will follow.by two.day film festival, in frame which will present films slovenian female.directors, which have after

besedah vodje projekta Simone Jerala kakovostni, a javnosti premalo poznani.
words leader project Simona Jerala qulatitative, but audience not.enough known.

Poleg projekcij bo Kiberkino ponujal tudi prostor za širjenje filmske kulture.
Besides projections will Kiberkino offer also place for expension film culture.

Mini filmski festival, ki bo obenem tudi začetek marčevskega programa Kiberkina, bodo uvedle projekcije filmov White box
Mini film festival, which will at.the.same.time also start March program Kiberkino, will introduce projections films White box

Eve Petrič, Sonolog Hanne A. W. Slak, Solidarnost Nike Autor in Atelje režiserke Bare Kolenc.
Eva Petrič, Sonolog Hanna A.W. Slak, Solidarnost Nika Autor and Atelje director Bara Kolenc.

V petek pa bodo predvajali filme Leti, leti ženska Polone P. Sepe, Dnevnik z enega otoka Sabine Đogić, Obsedenost
In Friday and will show films Leti, leti ženska Polona P. Sepe, Dnevnik z enega otoka Sabina Đogić, Obsedenost

režiserk Marine Gržinić in Aine Šmid ter film V deželi medvedov Nike Autor.
directors Marina Gržinić and Aina Šmid and film V deželi medvedov Nika Autor.

Projekcij se bo udeležila tudi večina omenjenih režiserk, je na novinarski konferenci povedala Simona Jerala.
Projections self will attend also majority mentioned directors, has on journalist conference told Simona Jerala.

Teden po otvoritvenem festivalu bodo 8. marca v sodelovanju z mednarodnim feminističnim in queer festivalom Rdeče
Week after opening festival will 8. march in collaboration with international feministic in queer festival Rdeče

zore predvajali nekaj filmov, ki bodo ponudili izhodišče za premislek o spolu, družbenem spolu ter o položaju LGBT
zore show some films, which will offer starting.point for consideration about gender, social gender and about position LGBT

posameznikov.
individuals.

Kiberkino bo 14. in 15. marca v sodelovanju z Radiem Študent gostil festival Tresk, v petek, 22. marca, pa bodo predvajali
Kiberkino will 14. and 15. march in collaboration with Radio Študent host festival Tresk, in Friday, 22. march, and will show

film Sare Kern Maks, dokumentarec Polone P. Sepe Pisma iz Egipta in celovečerec Jasne Hribernik z naslovom Franja.
film Sara Kern Maks, documentary Polona P. Sepe Pisma iz Egibta and full.lenght.film Jasna Hribernik with title Franja.

Vsak mesec bo konceptualno obarvan z določeno tematiko.
Each month will conceptual colored with specific theme.

Tako bodo filmom ženskih avtoric sledili filmi z Balkana, v nadaljevanju pa tudi migrantski filmi ter projekti mladih
So will films female authorsfollow films from Balkan, in continuing and also migrant film and projects young

filmarjev.
film.makers.

Poleg filmov, ki bodo na ogled brezplačno, bodo v projektu Kiberkino spodbujali pogovore po filmskih projekcijah ter s
Beside films, that will on show free.of.charge, will in project Kiberkino encourage talks after film projections and with

pomočjo gostov predstavljali različne filmske poklice.
help guests present different film professions.

Vsak mesec bodo pripravili delavnico, na kateri bodo raziskovali t. i. »open source« programe, namenjene montaži filmov.
Each month will prepare workshop, on which will investigate so-called "open source" programs, ment editing films.

Kiberkino želi postati prostor, ki bo namenjen vsem filmskih ustvarjalcem ne glede na spol, rasno pripadnost, nacionalnost
Kiberkino wishes become place, which will dedicate all film creators no matter on gender, racial belonging, nationality

ali spolno usmerjenost, je dejala Jerala.
or sexual orientation, has said Jerala.
Ob tem je opozorila na pomanjkanje kulturnih institucij, ki bi v Sloveniji podpirale določene družbene manjšine.