Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Anansi and Turtle in Slovenian

Revision as of 13:07, 27 May 2013 by Jana Kocjan (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Source information
Source written material
Author/Creator/Speaker(s) Jana Kocjan
Editor/Recorded by/Broadcaster TC Editor
Title Anansi and Turtle in Slovenian
Original language Slovenian
Date/Place 27.5.2013, Trondheim - Norway
Online distribution https://files.itslearning.com/File/Download/GetFile.aspx?FileName=Story_Anansi+and+Turtle+-+Nigeria.pdf&Path=SEjn3Fj1SNk0cYPoWTg1xe80No8IV7%2fbkZjrX0LlWK1iEBT17DFCzZvtkPSTUZGW8%2fwxbqInloRcLc9rYzPTl%2fLjPplTUY%2fLOrl5cppB7v5yzVGNBodRDBeX1Y29dCeVpf4jQvw0yIaBkurfgzYK8emb0GWVkRhJwpS1QUCe3Bo%3d&MimeType=application%2fpdf&Domain=www.itslearning.com&TimeStamp=635052593761968804&Unicode=True&Signature=gWRWGD531fA9O2qrNMgSifgJOVGqCg6d82qXEUagprpPGPyr5Q%2bKCUcd1Qagj42zT42zay3fJfxKHvOhyHu%2fp3UhtzLiD6qfP2mjQmasXdDFUZOeOTmNMmI6Hz4y93SaXehFXjBScRmp8Iio9qfbCSpr2EMdx9l1sQffB1jd%2fs8%3d
Type fable
Annotator Jana Kocjan
Contributor Jana Kocjan
Corpus translator Jana Kocjan
Link to the annotated dataset http://typecraft.org/TCEditor/2246/

Nekega dne je pajek Anansi na vrtu pobral sladek krompir, da bi ga spekel.
Some day is spider Anansi on garden took sweet potato, so would it bake.

Ko je začel jesti, je nekdo potrkal na vrata.
When is started eating, is someone knocked on door.

Pred vrati je stala Želva.
In.front door is stood Turtle.

Anansija je vprašala, ali lahko s pajkom povečerja nekaj dišečega sladkega krompirja.
Anansi is asked, if could with spider dine some good.smelling sweet potato.

Anansi je Želvo povabil naprej, ker je v njegovi državi taka navada.
Anansi is Turtle invited forward, because is in his country such habit.

A ker je bil požrešen, ni hotel z Želvo deliti večerje.
But because is was greedy, not wanted with Turtle share dinner.

Želva je sedla za mizo in ko si je hotela postreči s krompirjem, jo je Anansi ustavil.
Turtle is sat behind table and when herself is wanted serve with potato, her is Anansi stopped.

Opomnil jo je, da ima umazane roke.
Reminded her is, that has dirty arms.

Želva je res imela umazane dlani, ker je cel dan zunaj hodila po zemlji.
Turtle is really had dirty hands, because is whole day out walked on earth.

Šla je do reke, da se umije.
Went is to river, that herself washes.

Ko se je vrnila, je Anansi že jedel, ker bi se sicer krompir ohladil.
When herself is returned, is Anansi already eated, because would itself otherwise potato cool.down.

Želva je sedla in si ponovno hotela postreči.
Turtle is sat and herself again wanted serve.

Ker se je Želva od reke vrnila po zemlji, je spet imela umazane roke.
Because herself is Turtle from river returned on earth, is again had dirty arms.

Anansi jo spet poslal k reki.
Anansi her again sent to river.

Pazila je, da se po poti nazaj ne bi umazala.
Watched.out is, that herself on way back not would get.dirty.

Ko se je vrnila v hišo, je Anansi že pojedel ves krompir.
When herself is returned in house, is Anansi already eated all potato.

Želva se je Anansiju zahvalila za dobrodošlico in ga povabila na večerjo k sebi domov.
Turtle herself is Anansi thanked for welcome and him invited on dinner to herself home.

Potem je šla domov.
Then is went home.

Anansi si je zapomnil povabilo in ker je bil požrešen in radoveden, se je čez nekaj časa oglasil pri Želvi.
Anansi himself is remembered invitation and because is was greedy and curious, himself is after some time dropped.by by Turtle.

Želva ga je povabila naprej v globino vode, kjer je pripravila mizo.
Turtle him is invited forward in depth water, where is set table.

Anansi je šel za Želvo v vodo, ampak bil je prelahek in ni se mogel potopiti.
Anansi is went after Turtle in water, but was is too.easy and not himself could sink.

Ves čas se je vračal na površje.
All time himself is returned on surface.

Vse je poskusil, pa ni šlo.
Everything is tried, but no went.

Želva je vmes mirno večerjala.
Turtle is between calmly dined.

Anansi se ni vdal.
Anansi himself not gave.up.

Potem je dobil idejo in si v žepe jakne zatlačil kamne.
Then is got idea and himself in pockets jacket stuffed stones.

Skočil je v vodo in se potopil.
Jumped is in water and himself sank.

Miza pod vodo je bila bogato obložena in Želva je že jedla.
Table under water is was richly covered.

Ko je Anansi posegel po hrani, ga je Želva ustavila.
When is Anansi reached for food, him is Turtle stopped.

Opomnila ga je, da se v njenih krajih za mizo ne je v obleki.
Reminded him is, that is in her places behind table not eating in clothes.

Anansi je slekel jakno in takoj ga je potegnilo nazaj na površje.
Anansi is took.off jacket and immediately him is took back on surface.

Pod gladino je Želva počasi večerjala naprej.
Under surface is Turtle slowly dine further.

Ko želiš koga pretentati, se ti lahko zgodi, da boš sam nasankal.
When want someone fool, self you could happen, that will alone fail.